Evenementen

26 september 2017

Land & Water monitoring for the SDG's: Public tools and satellite imagery

Het onderzoeksplatform KLIMOS (http://ees.kuleuven.be/klimos/) nodigt u graag uit op haar volgende seminarie: Land & Water monitoring for the SDG's: Public tools and satellite imagery, op dinsdag 26 september van 14u-16u in zaal DR08 (perszaal).

Marnik Vanclooster (UCL) en Alice Alonso (UCL) zullen er hun onderzoek voorstellen, dat wil bijdragen aan de monitoring van SDG-indicatoren en het opvolgen van de vooruitgang in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het seminarie focust daarbij op Goals 6 en 15 van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling: het verzekeren van toegang tot water en hygiënische voorzieningen voor allen enerzijds en het duurzaam beheer van bossen, de strijd tegen verwoestijning, het stoppen en terugdraaien van landdegradatie en het stoppen van biodiversiteitsverlies anderzijds. Kortweg: de doelen voor duurzaam water- en landschapsbeheer

In dit seminarie zullen zij ingaan op drie onderwerpen:

  1. het steeds groeiende aanbod van gegevens en initiatieven van Earth Observation programma’s en institutionele databanken
  2. hoe deze grote hoeveelheid aan data verwerkt kan worden en toegankelijk gemaakt kan worden via verschillende initiatieven en hulpmiddelen voor gebruikers en om SDG indicatoren te berekenen
  3. de huidige technische, operationele en institutionele uitdagingen die een efficiënte en betrouwbare berekening van deze indicatoren in de weg staan

Tijdens het seminarie wordt bijzondere aandacht gegeven aan SDG-indicatoren die ook relevant zijn voor de implementatie van het UN verdrag voor de strijd tegen landdegradatie en verwoestijning (UNCCD), aangezien in september de 13e Conference of the Parties van dit verdrag wordt gehouden in Ordos, China.

Er wordt ruim tijd voorzien voor vragen en discussie.

Deelname is gratis maar graag registreren op ees.kuleuven.be/apps/klimos-seminar-20170926/registration voor 20 september.

 
11 oktober 2017

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) nodigt u uit op het rondetafelgesprek: "Van de digitale kloof tussen de seksen naar empowerment van vrouwen"

Woensdag 11 oktober 2017 van 09u30 tot 13u00
Bij Amazone (Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel)

Op 25 januari organiseerde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling een workshop "gender en digitalisering" als onderdeel van  een internationaal seminarie over gendergelijkheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het doel was om de deelnemers te sensibiliseren over de integratie van gender in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). De uitwisselingen en getuigenissen tijdens de workshop waren een eerste waardevolle inbreng in het kader van het rondetafelgesprek dat de adviesraad wil organiseren in oktober over hetzelfde onderwerp.

De rondetafel zal plaatsvinden op woensdag 11 oktober 2017 met als titel "Van de digitale kloof tussen de seksen naar empowerment van vrouwen." Het is de bedoeling om de relatie tussen gender en digitalisering te analyseren en te bespreken hoe de strategienota "Digital for Development (D4D)" van DGD kan worden geoperationaliseerd vanuit een empowerment-bril.

Om de discussie te verrijken nodigen de Noord-Zuid-actoren die actief zijn op dit gebied om hun expertise en ervaring met anderen te delen. NGO's, verenigingen van vrouwen en academici en vertegenwoordigers van de overheid worden op het rondetafelgesprek verwacht.

We kozen drie thema’s om de discussie te voeren:

  • Digitalisering en onderwijs
  • Digitalisering als instrument voor economisch empowerment
  • Digitalisering als instrument tegen geweld

Het rondetafelgesprek zal in het Nederlands en het Frans worden gehouden met simultane vertaling. Het zal plaatsvinden bij Amazone (Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel) van 9u30 tot 13u. Om 13u wordt een lunch voorzien.

U ontvangt in september het gedetailleerde programma van de dag.

Deelname is gratis, maar registratie - vóór 9 oktober 2017 - is verplicht. U kunt nu al inschrijven via de onderstaande link: www.cncd.be/table-ronde-11-10-17.

Let op, het aantal plaatsen is beperkt (maximaal 60 personen).