Certificering

 

Het wettelijk kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zelf verantwoordelijkheid dragen voor de evaluatie van hun interventies. Om de kwaliteit van deze evaluaties te verzekeren werd de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) belast met het certificeren van hun evaluatiesystemen en met de ex-post evaluatie van de kwaliteit van deze systemen.

In de loop van het jaar 2017 heeft de DBE met het consortium ACE Europe/HIVA/COTA een pilootstudie uitgevoerd en het certificeringsinstrument, ontwikkeld door het consortium, getest. De gekozen aanpak is vooral gericht op leren en continue verbetering.

Het instrument voor certificering, Evaluation Capacity Building (ECB) Initiative genaamd, bestaat uit verschillende documenten: de handleiding voor zelfevaluatie, de handleiding van de assessor en het studierapport.
 

 
De deelname aan het certificeringsproces is vrijblijvend. Niettemin voorziet de DBE een nieuwe certificeringsronde, om organisaties die geen aanvraag indienden een bijkomende kans te geven om dit alsnog te doen. De voorwaarden omtrent het voorbereiden en indienen van een certificeringsaanvraag zijn te vinden op deze webpagina en in de handleiding voor zelfevaluatie.

Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt aan geïnteresseerde organisaties gevraagd om ten laatste op 31 augustus 2020 via mail de volgende informatie door te geven aan DBE: (i) de geschatte datum van indiening van de aanvraag; en (ii) het staal van externe evaluaties dat zal gebruikt worden voor de certificeringsanalyse. Op basis van de ontvangen gegevens zal DBE vervolgens een overheidsopdracht lanceren voor certificering door een externe assessor. De eigenlijke certificeringsaanvraag door de geïnteresseerde organisaties kan gebeuren tussen 1 september en 15 december 2020.

Voor bijkomende vragen kan steeds rechtstreeks via mail contact worden opgenomen met DBE.

 

Certificering: veelgestelde vragen

 
Handleiding voor zelfevaluatie

 ECB Handleiding voor zelfevaluatie (PDF, 4.36 MB)

Formats voor zelfevaluatie
 Zelfevaluatie LEADS beoordeling (XLS, 247.5 KB)
 Zelfevaluatie narratieve beoordeling (DOCX, 24.02 KB)
 Zelfevaluatie Overzicht van evaluaties (DOCX, 23.6 KB)

Handleiding van de assessor
 ECB Handleiding van de assessor (PDF, 1.86 MB)  

Format voor het verslag
 Assessor Verslag (DOCX, 46.08 KB)

Studierapport
 Studierapport (PDF, 1.73 MB)

 
Concreet leidt het instrument tot het toekennen (of niet) van een ‘ECB-certificaat’ door de DBE aan de individuele organisaties. Dit certificaat bevestigt de kwaliteit van het (externe) evaluatiesysteem, van de evaluatiepraktijk en het engagement tot verbeteren van een organisatie.