Certificering

 
Het wettelijk kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat de Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking (ANGS) en de Institutionele Actoren (IA) die recht hebben op overheidssubsidies, evenals Enabel (ex-BTC) en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van hun interventies. Om de kwaliteit van deze evaluaties te verzekeren werd de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) belast met het certificeren van hun evaluatiesystemen en met de ex-post evaluatie van de kwaliteit van deze systemen.

In de loop van het jaar 2017 heeft de DBE met het consortium ACE Europe/HIVA/COTA een pilootstudie uitgevoerd en het certificeringsinstrument, ontwikkeld door het consortium, getest. De gekozen aanpak is vooral gericht op leren en continue verbetering.

Het instrument voor certificering, Evaluation Capacity Building (ECB) Initiative genaamd, bestaat uit verschillende documenten: de handleiding voor zelfevaluatie, de handleiding van de assessor en het studierapport.
 

Certificering: veelgestelde vragen

Inschrijvingsmodule voor de slots

 
Handleiding voor zelfevaluatie

 ECB Handleiding voor zelfevaluatie (PDF, 4.36 MB)

Formats voor zelfevaluatie
 Zelfevaluatie LEADS beoordeling (XLS, 247.5 KB)
 Zelfevaluatie narratieve beoordeling (DOCX, 24.02 KB)
 Zelfevaluatie Overzicht van evaluaties (DOCX, 23.6 KB)

Handleiding van de assessor
 ECB Handleiding van de assessor (PDF, 1.86 MB)  

Format voor het verslag
 Assessor Verslag (DOCX, 46.08 KB)

Studierapport
 Studierapport (PDF, 1.73 MB)

 
Concreet leidt het instrument tot het toekennen (of niet) van een ‘ECB-certificaat’ door de DBE aan de individuele organisaties. Dit certificaat bevestigt de kwaliteit van het (externe) evaluatiesysteem, van de evaluatiepraktijk en het engagement tot verbeteren van een organisatie.