Communicatie en verspreiding

 

De DBE voert een transparant beleid en communiceert met de betrokken partijen voor, tijdens en na de evaluaties.

Hij staat borg voor de snelle verspreiding van de resultaten van de evaluaties. Hij organiseert eveneens een feedbacksessie met de betrokken partijen en met het geïnteresseerde publiek.

De communicatiedragers van de DBE zijn met name: 

De DBE werkt samen met de diensten van DGD belast met de kwaliteitscontrole en communicatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.