Evaluatiebeleid en evaluatieprogramma

 
Evaluatiebeleid 

Het evaluatiebeleid van de Dienst Bijzondere Evaluatie beschrijft de manier waarop DBE de evaluatie van de resultaten van het Belgische ontwikkelingsbeleid wil uitvoeren. Dit beleid verduidelijkt ook de rol van de Dienst Bijzondere Evaluatie binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de soorten evaluaties die ze wil realiseren. Het beleidsdocument wordt momenteel bijgewerkt.

Lees hier ons evaluatiebeleid van 2014.

DBE geeft veel aandacht aan de resultaten en de impact van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de partnerlanden. Daarnaast zorgt de dienst voor de harmonisering en certificering van de interne evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

 
Evaluatieproces

Om evaluaties uit te voeren baseert DBE zich op de evaluatiecriteria van het Ontwikkelingscomité (DAC) van de OESO. De dienst bepaalt de scope van de evaluatie, stelt de evaluatieopdracht op dat aan externe experten toegewezen wordt, en staat in voor de kwaliteitscontrole van het evaluatieproces.

De experten worden in het kader van een overheidsopdracht voor een beperkte duur aangeworven. Hun onafhankelijkheid en competentie zorgen voor de geloofwaardigheid van de evaluaties.

DBE stelt ook voor elke evaluatie een begeleidingscomité samen. Vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de evaluatie (en soms ook andere experten), nemen eraan deel. De comitéleden nemen actief deel aan het evaluatieproces. DBE houdt rekening met hun opmerkingen en advies.

De voornaamste stakeholders van evaluaties zijn:

  • het Kabinet van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking;
  • de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD);
  • het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel;
  • de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO);
  • de federaties van niet-gouvernementele en institutionele actoren (ngo-federatie, ACODEV, Fiabel).

 
Evaluatieprogramma

Lees hier onze recente evaluaties.


Lopende evaluaties

  • Belgische klimaatfinanciering
  • Landenstrategieën binnen het eerste beheerscontract van Enabel

 
Geplande evaluaties

  • Humanitaire hulp
  • Thema waardig werk
  • Fragiele context

 
Cover Evaluatiebeleid DBE

 "Lessen trekken uit ervaringen en rekenschap afleggen over behaalde resultaten" (PDF, 2.42 MB) (mei 2014)