Evaluatie door de actoren en certificering

De wet van 19 maart 2013 voorziet de invoering van systemen voor interne evaluatie, zowel door de actoren van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking als door die van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. De DBE is belast met de harmonisering en certificering van deze evaluatiesystemen, alsook met hun ex-postevaluatie.

In de loop van het jaar 2017 voert de DBE een pilootstudie voor de certificering uit met participatie van de betrokken actoren. Deze aanpak is vooral gericht op leren en een continue verbetering van de evaluatiesystemen van de actoren. Het consortium Ace Europe, Hiva, en Cota begeleidt de DBE en de actoren in dit proces en heeft een website opgemaakt gericht op een goede communicatie over dit proces.Meer weten: Studie over de certificering van de evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.