Jaarverslagen

 

Elk jaar maakt de Dienst Bijzondere Evaluatie een jaarrapport om aan het Parlement te presenteren. Vanaf het jaar 2005 kan je alle jaarverslagen raadplegen en downloaden.

Je kan het meest recente jaarverslag ook op papier opgestuurd krijgen, zolang de voorraad strekt. Stuur hiervoor een e-mail naar ses-dbe@diplobel.fed.be


Evaluatie in tijden van corona – Uitdagingen in een veranderende wereld

Jaarverslag van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

 Verslag 2021 (jaar 2020) (PDF, 1.67 MB)

De wereldwijde Covid-19-crisis vormt een bedreiging voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en bracht gevolgen met zich mee voor de hele Belgische Ontwikkelingssamenwerking met inbegrip van evaluaties. Deze crisis verdient de nodige aandacht en loopt als een rode draad doorheen dit jaarverslag.

Het verslag bevat de conclusies en aanbevelingen van de evaluaties ‘Digital for Development’ en ‘Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk’. Digitalisering en waardig werk zijn thema’s die in Covid-19-tijden nog belangrijker geworden zijn. Ook de real time evaluatie van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel komt aan bod, waarbij ze haar respons op de pandemie en de gevolgen ervan in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking evalueerde.

Naast haar eigen evaluaties, biedt de Dienst Bijzondere Evaluatie opvolging en ondersteuning aan andere evaluaties. In 2020 werkte DBE samen met onder andere de federaties van niet-gouvernementele actoren, BIO, Enabel en de Europese Commissie. De evaluatie van het Trust Fund for Africa werd opgevolgd in samenwerking met de Speciale Gezant Asiel en Migratie. Daarnaast maakt DBE deel uit van MOPAN, een netwerk van 19 landen dat multilaterale organisaties beoordeelt op hun doeltreffendheid.

Op 9 juni stelde de Dienst Bijzondere Evaluatie haar jaarverslag voor aan de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van het federaal Parlement. Je kan de presentatie herbekijken op de website van de Kamer.

 

Vorige jaarverslagen