Methodologie en Werkprogramma

 
Werkprogramma

 
Methodologie

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) realiseert de evaluaties alleen of gezamenlijk met andere geldschieters op grond van de doelstelling van de evaluatie.

De DBE voert zijn taken uit conform de principes en de normen van de DAC voor kwaliteitsevaluaties.

De Dienst bepaalt de scope van de evaluatie, stelt het bestek op en staat in voor de kwaliteitscontrole van het evaluatieproces.

De DBE doet een beroep op externe consultants om deze evaluaties uit te voeren. Deze externe consultants worden gerekruteerd via een overheidsopdracht voor een beperkte duur en hun onafhankelijkheid en competentie staan borg voor de geloofwaardigheid van de evaluaties.

De Dienst stelt ook voor elke evaluatie een  begeleidingscomité samen waaraan vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de evaluatie en experts deelnemen. Dit participatieve proces draagt bij tot het gevoelig maken van de betrokken diensten voor het evaluatieproces.

De DBE heeft in 2014 zijn evaluatiebeleid hertekend. De Dienst heeft prioritair oog voor de resultaten en voor de impact van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden. Daarnaast garandeert de Dienst een harmonisering van de systemen voor interne evaluatie van de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het licht van de internationale normen en certificeert deze systemen.
 

 "Lessen trekken uit ervaringen en rekenschap afleggen over behaalde resultaten" (PDF, 2.42 MB) (mei 2014)

 
Cover Evaluatiebeleid DBE