Evaluatieverslagen

 

De evaluatierapporten van de DBE zijn online beschikbaar op deze site. Ze zijn eveneens opgenomen in de databank van het DAC Evaluation Resource Center (DEReC), dat de werkzaamheden inventariseert van de evaluatiediensten van de leden van de DAC inzake ontwikkelingssamenwerking.

Voor zover de voorraad strekt, kan op eenvoudig verzoek ook een papieren versie worden verkregen bij de DBE (zie contacten).

De administratie dient een antwoord te formuleren op de conclusies en aanbevelingen van de evaluatierapporten. Deze antwoorden van het management worden gepubliceerd samen met het rapport (zie inhoud).


Jongste evaluatierapporten

Cover van de evaluatie 'Digital for Development (D4D)', vervolgstudie: Wat zijn de ontwikkelingen binnen de context van Covid-19?

'Digital for Development’ (D4D), Vervolgstudie: Wat zijn de ontwikkelingen binnen de context van Covid-19?

De vervolgstudie van de evaluatie Digital for Development (D4D) kwam tot stand naar aanleiding van de Covid-19-crisis en onderzocht de ontwikkelingen op het vlak van D4D binnen de context van de pandemie. De evaluatie focuste op de D4D-strategie en de projecten (nieuwe/lopende).

Het doel van deze vervolgstudie is om lessen te trekken uit de huidige ervaringen. Zo kan een beter inzicht verkregen worden in de gevolgen van de crisis voor de digitaliseringsstrategieën en de uitvoering van projecten in partnerlanden.

Eindverslag
 FR (PDF, 1.02 MB)

Omslag van de evaluatieverslag An evaluation of the Belgian core funding policy of multilateral organisations

 
An evaluation of the Belgian core funding policy of multilateral organisations

Deze evaluatie onderzocht het Belgisch beleid van core funding van multilaterale partnerorganisaties. Dit beleid voorziet bijdragen voor de algemene middelen van deze organisaties en draagt bij tot een doeltreffend multilateralisme waarvan België een fervent voorstander Is.

Vijftien organisaties ontvangen meer dan een derde van de Belgische multilaterale ontwikkelingshulp. De focus van de evaluatie lag op VN-ontwikkelingsorganisaties, met bijzondere aandacht voor Belgische steun aan UNFPA, UNDP, WHO en OHCHR.
 
Eindverslag
 EN (PDF, 2.33 MB)
 Bijlagen EN (PDF, 1.9 MB)

Samenvatting
 NL (PDF, 1.13 MB)
 FR (PDF, 1.14 MB)

Management responses
 DGD (PDF, 175.11 KB)

Evaluatie 'Digital for Development (D4D)'

Evaluatie 'Digital for Development (D4D)'. In hoeverre kan het potentieel van digitale technologie worden benut voor/door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking?
 
Eindverslag
 NL (PDF, 1.29 MB)
 FR (PDF, 1.02 MB)
 Bijlagen FR (PDF, 2.44 MB)

Samenvatting
 NL (PDF, 540.14 KB)
 FR (PDF, 568.77 KB)
 EN (PDF, 483.14 KB)

Management responses
 NL (PDF, 327.99 KB)

 

Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie
202120202019201820162014 - 2013 - 2012
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2006 - 2005


Gezamenlijke evaluaties waaraan de Dienst Bijzondere Evaluatie deelneemt