Evaluatieverslagen

 
De evaluatierapporten van de DBE zijn online beschikbaar op deze site. Ze zijn eveneens opgenomen in de databank van het DAC Evaluation Resource Center (DEReC), dat de werkzaamheden inventariseert van de evaluatiediensten van de leden van de DAC inzake ontwikkelingssamenwerking.

Voor zover de voorraad strekt, kan op eenvoudig verzoek ook een papieren versie worden verkregen bij de DBE (zie contacten).

De administratie dient een antwoord te formuleren op de conclusies en aanbevelingen van de evaluatierapporten. Deze antwoorden van het management worden gepubliceerd samen met het rapport (zie inhoud).


Jongste evaluatierapporten

Impactevaluatie van vijf interventies van de niet-gouvernementele samenwerking

Impactevaluatie van vijf interventies van de niet-gouvernementele samenwerking
 
Eindverslag
 NL (PDF, 2 MB)
 FR (PDF, 1.87 MB)

Evaluatie van het BFVZ, de integratie van het thema voedselzekerheid en de multi-actorenaanpak binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Evaluatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, de integratie van het thema voedselzekerheid en de multi-actorenaanpak binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 
Eindverslag
 NL (PDF, 2.43 MB)
 FR (PDF, 2.32 MB)
 Bijlagen (PDF, 1016.93 KB)

Samenvatting
 NL (PDF, 567.17 KB)
 FR (PDF, 551.13 KB)

Landenrapporten
 Benin (PDF, 911.43 KB)
 Burundi (PDF, 811.98 KB)
 Guinee (PDF, 1.07 MB)
 Mali (PDF, 804.81 KB)
 Mozambique (PDF, 952.6 KB)
 Tanzania (PDF, 935.71 KB)

Management responses
 DGD (PDF, 190.93 KB) 
 Enabel (PDF, 940.43 KB) 
 Ngo's (PDF, 291.22 KB) -  Samenvatting (PDF, 326.05 KB)

Evaluatie van de Belgische exitstrategieën in zes landen van de directe bilaterale samenwerking

Evaluatie van de Belgische exitstrategieën in zes landen van de directe bilaterale samenwerking
 
Eindverslag
 NL (PDF, 2.73 MB)
 FR (PDF, 2.78 MB)
 Bijlagen (PDF, 2.32 MB) (FR)

Samenvatting
 EN (PDF, 340.52 KB)

Management responses
 DGD (PDF, 180.35 KB)
 Enabel (PDF, 251.83 KB)

Evaluatie van de ontwikkelingseducatie acties gefinancierd of gecofinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de periode 2014-2017

Evaluatie van de ontwikkelingseducatieacties gefinancierd of gecofinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de periode 2014-2017

Eindverslag
 NL (PDF, 1.68 MB)
 FR (PDF, 1.89 MB)
 Bijlagen (PDF, 2.13 MB) 

Management responses
 DGD (PDF, 174.11 KB)
 OSC (PDF, 212.58 KB)
 CMO's (PDF, 284.2 KB)

 

Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie
2019201820162014 - 2013 - 2012 - 2011
2010 - 2009 - 2008 - 2006 - 2005


Gezamenlijke evaluaties waaraan de Dienst Bijzondere Evaluatie deelneemt