Verslagen

 

Jaarverslagen

Jaarverslag van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

 Verslag 2017 (jaren 2015-2016) (PDF, 1.23 MB)

Vorige jaarverslagen

 

Evaluatierapporten

De evaluatierapporten van de DBE zijn online beschikbaar op deze site. Ze zijn eveneens opgenomen in de databank van het DAC Evaluation Resource Center (DEReC), dat de werkzaamheden inventariseert van de evaluatiediensten van de leden van de DAC inzake ontwikkelingssamenwerking.

Voor zover de voorraad strekt, kan op eenvoudig verzoek ook een papieren versie worden verkregen bij de DBE (zie contacten).

De administratie dient een antwoord te formuleren op de conclusies en aanbevelingen van de evaluatierapporten. Deze antwoorden van het management worden gepubliceerd samen met het rapport (zie inhoud).


Jongste evaluatierapporten

Evaluatie van de beleidsondersteuning door de institutionele actoren

Evaluatie van de beleidsondersteuning door de institutionele actoren

Eindverslag
 NL (PDF, 3.68 MB)
 FR (PDF, 3.56 MB)
 EN (PDF, 3.94 MB)
 
Bijlagen (in het Frans)

 Bijlagen A-E (PDF, 430.28 KB)
 Bijlage F (PDF, 723.73 KB)
 Bijlage G (PDF, 1.87 MB)
 Bijlage H (PDF, 504.14 KB)

 Management responses (PDF, 914.01 KB)

Ex-post evaluatie van de duurzaamheid van de Belgische gouvernementele samenwerking

Ex-post evaluatie van de duurzaamheid van de Belgische gouvernementele samenwerking

 Syntheseverslag (PDF, 1.29 MB)
 Rapport de syntèse (PDF, 1.32 MB)
 Landenrapport Benin (PDF, 2.1 MB)
 Landenrapport Bolivia (PDF, 1.86 MB)
 Methodologische lessen (PDF, 453.94 KB)

Algemene samenvatting:
 NL (DOCX, 49.47 KB) -  FR (DOCX, 45.37 KB) -  EN (DOCX, 49.64 KB) -  ES (DOCX, 52.24 KB)

Korte samenvatting:
 NL (DOCX, 56.73 KB) -  FR (DOCX, 57.24 KB) -  EN (DOCX, 57.35 KB) -  ES (DOCX, 57.73 KB)

Management response:
 DGD (PDF, 930.99 KB) -  BTC (PDF, 199.54 KB)

Studie van de Evalueerbaarheid van interventies ge-(co)financierd door de Belgische Samenwerking

Studie van de Evalueerbaarheid van interventies ge-(co)financierd door de Belgische Samenwerking

Verslag
 NL (PDF, 6.56 MB) -  FR (PDF, 6.59 MB) -  EN (PDF, 6.54 MB)

Bijlagen
 NL (PDF, 7.95 MB) -  FR (PDF, 7.91 MB) -  EN (PDF, 6.04 MB)

Brochure
 NL (PDF, 995.16 KB) -  FR (PDF, 996.28 KB)

Studie over de voorwaarden voor theoretische Evalueerbaarheid van de acties inzake Ontwikkelingssamenwerking die door België worden (mede)gefinancierd
 NL (PDF, 1.28 MB) -  FR (PDF, 1.24 MB) -  EN (PDF, 1.3 MB)

 

Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie
20162014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010
2009 - 2008 - 2006 - 2005


Gezamenlijke evaluaties waaraan de Dienst Bijzondere Evaluatie deelneemt