Evaluatieverslagen

 

De evaluatierapporten van de DBE zijn online beschikbaar op deze site. Ze zijn eveneens opgenomen in de databank van het DAC Evaluation Resource Center (DEReC), dat de werkzaamheden inventariseert van de evaluatiediensten van de leden van de DAC inzake ontwikkelingssamenwerking.

Voor zover de voorraad strekt, kan op eenvoudig verzoek ook een papieren versie worden verkregen bij de DBE (zie contacten).

De administratie dient een antwoord te formuleren op de conclusies en aanbevelingen van de evaluatierapporten. Deze antwoorden van het management worden gepubliceerd samen met het rapport (zie inhoud).


Jongste evaluatierapporten

Evaluatie 'Digital for Development (D4D)'

Evaluatie 'Digital for Development (D4D)'. In hoeverre kan het potentieel van digitale technologie worden benut voor/door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking?
 
Eindverslag
 NL (PDF, 1.29 MB)
 FR (PDF, 1.02 MB)
 Bijlagen FR (PDF, 2.44 MB)

Samenvatting
 NL (PDF, 540.14 KB)
 FR (PDF, 568.77 KB)
 EN (PDF, 483.14 KB)

Evaluatie van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk

Evaluatie van het Gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) Waardig Werk
 
 Eindverslag (PDF, 940.3 KB)
 Bijlagen (PDF, 2.03 MB)

Samenvatting
 NL (PDF, 391 KB)
 FR (PDF, 392.35 KB)

Impactevaluatie van vijf interventies van de niet-gouvernementele samenwerking

Impactevaluatie van vijf interventies van de niet-gouvernementele samenwerking
 
Baseline Study
 NL (PDF, 2 MB)
 FR (PDF, 1.87 MB)

 

Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie
20202019201820162014 - 2013 - 2012
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2006 - 2005


Gezamenlijke evaluaties waaraan de Dienst Bijzondere Evaluatie deelneemt