Evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie - 2021

 
An evaluation of the Belgian core funding policy of multilateral organisations

Deze evaluatie onderzocht het Belgisch beleid van core funding van multilaterale partnerorganisaties. Dit beleid voorziet bijdragen voor de algemene middelen van deze organisaties en draagt bij tot een doeltreffend multilateralisme waarvan België een fervent voorstander Is.

Vijftien organisaties ontvangen meer dan een derde van de Belgische multilaterale ontwikkelingshulp. De focus van de evaluatie lag op VN-ontwikkelingsorganisaties, met bijzondere aandacht voor Belgische steun aan UNFPA, UNDP, WHO en OHCHR.
 
Eindverslag
 EN (PDF, 2.33 MB)
 Bijlagen EN (PDF, 1.9 MB)

Samenvatting
 NL (PDF, 1.16 MB)
 FR (PDF, 1.14 MB)

 
Evaluatie 'Digital for Development (D4D)', vervolgstudie: Wat zijn de ontwikkelingen binnen de context van Covid-19?

De vervolgstudie van de evaluatie Digital for Development (D4D) kwam tot stand naar aanleiding van de Covid-19-crisis en onderzocht de ontwikkelingen op het vlak van D4D binnen de context van de pandemie. De evaluatie focuste op de D4D-strategie en de projecten (nieuwe/lopende).

Het doel van deze vervolgstudie is om lessen te trekken uit de huidige ervaringen. Zo kan een beter inzicht verkregen worden in de gevolgen van de crisis voor de digitaliseringsstrategieën en de uitvoering van projecten in partnerlanden.

Eindverslag
 FR (PDF, 1015.57 KB)