De doelmatigheid van de hulp en de performantie van de organisatie

 

In de internationale ontwikkelingshulpgemeenschap, wordt steeds meer de nadruk gelegd op de kwaliteit en de doeltreffendheid van de hulp. Er wordt steeds meer belang gehecht aan de realisatie van de ontwikkelingsresultaten, aan de rekening en verantwoording eromtrent en aan de lessen die worden getrokken uit ervaringen met de ontwikkelingspartners en de andere donoren.

Om deze verwachtingen te concretiseren, dient de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) zo efficiënt en doeltreffend mogelijk gebruik te maken van haar beschikbare budgetten en personeel. Door het beperkte karakter van de middelen en instrumenten waarover de Directie-Generaal autonoom kan beslissen, is de ontwikkeling van een adequate interne controle een enorme uitdaging. Naast de klassieke risico's die betrekking hebben op de eigen organisatie en op de toekenning van subsidies aan derden, dient ook rekening gehouden te worden met de moeilijke omstandigheden op het terrein. DGD wenst eveneens de modernisering van het openbaar ambt te onderschrijven dat meer de nadruk legt op professionalisme en op de valorisatie van het personeel, van zijn competenties en van zijn werkomgeving.