De acties met betrekking tot interne controle en risicobeheer

 

De afgelopen jaren werd, in het kader van de modernisering van het openbaar bestuur, steeds meer aandacht besteed aan goed bestuur en aan een efficiënter beheer van de middelen. Deze principes werden met name gedefinieerd en opgenomen in verschillende koninklijke besluiten, waaronder het koninklijk besluit van 17 augustus 2007, betreffende het interne controlesysteem in bepaalde diensten van de federale uitvoerende macht.

Omdat DGD veel belang hecht aan deze waarden en bekommerd is om het optimaal gebruik van overheidsfondsen, heeft ze zich ten volle geëngageerd in deze richting door tijdens haar jongste structurele hervorming een dienst op te nemen speciaal gewijd aan het beheer van de risico's en aan de beheersing van de organisatie (= interne controle)

Het risicobeheer en de beheersing van de organisatie hebben tot doel beheersinstrumenten te ontwikkelen in al onze activiteiten zodat we onze doelstellingen met de grootst mogelijke efficiëntie zouden kunnen realiseren. Dergelijke beheersinstrumenten zijn bijvoorbeeld: de verbetering van processen, de beschrijving van procedures, de opleiding van personeel, het gebruik van templates en checklists, de correcte formulering van doelstellingen enzovoort.

De beheersing van de organisatie komt de organisatie in haar geheel ten goede, omdat ze op die manier voortaan beter kan functioneren, alsook haar medewerkers die er de vruchten kunnen van plukken in hun dagelijkse werk, en haar partners en begunstigden van de hulp die op een veel efficiëntere wijze kan worden verschaft.