Beheer en opvolging van de resultaten

 

DGD doet een opvolging van ontwikkelingsresultaten op verschillende vlakken. In de bilaterale partnerlanden van DGD schrijft de Belgische samenwerking zich in in de resultatenkaders van de partnerlanden. Vaak worden die resultaten opgevolgd in het kader van sectorale of thematische platformen waarin verschillende donoren verzameld zijn met het partnerland zelf. Dergelijke fora zijn ook een goede plaats om als donorgemeenschap de technische en politieke dialoog te voeren met de partner op basis van behaalde resultaten.

DGD doet echter ook een resultatenopvolging van interventies uitgevoerd door de Belgische partners van DGD. Tussentijdse evaluaties worden gebruikt om te zien of de vooropgestelde resultaten behaald zullen worden, maar ook om lessen te trekken, eventueel met oog op een nieuwe fase of een nieuwe interventie. Evaluaties op het einde van een interventie worden gebruikt om rekenschap af te leggen over behaalde resultaten.

Meer weten:  Strategienota Ontwikkelingsresultaten (PDF, 371.59 KB)