Strijd tegen fraude en corruptie

 

Fraude en corruptie zijn twee fenomenen die de ontwikkelingshulp ondermijnen. Niet alleen België, maar ook andere donorlanden hebben daarom extra aandacht voor beide problematieken.

België maakt sinds 2013 deel uit van de internationale taskforce Financial Transparency Coalition die zich bezighoudt met illegale geldstromen, een belangrijke component van de fraudekwestie.

DGD werkt onder meer samen met U4, een resourcecenter dat als missie heeft om de negatieve weerslag van corruptie op de inspanningen van instellingen/actoren van de ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingslanden terug te dringen. U4 stelt onderzoek en informatie beschikbaar en organiseert online cursussen over strategieën en maatregelen ter bestrijding van corruptie voor wie met ontwikkeling bezig is. Een van de doelstellingen van deze cursussen is om de actoren van de ontwikkelingssamenwerking te helpen om integriteitsproblemen aan te pakken.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.