Financiering via subsidies van de NGA's (indirecte samenwerking)

 

De financiering en de controle van de ontwikkelingsinitiatieven van de niet-gouvernementele actoren behoren tot de bevoegdheid van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Sinds 1997 verloopt de organisatie van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking via de volgende principes.

  • Een programmabenadering die is gebaseerd op een visie op middellange termijn inzake ontwikkelingssamenwerking;
  • Een uitgebreid initiatiefrecht in de keuze van de te helpen partners en van de toe te passen strategieën;
  • De effectieve verantwoordelijkheid om de vastgelegde doelstellingen te bereiken en voor de financiële middelen die ter beschikking worden gesteld.

De Belgische staat bespreekt kaderakkoorden met de actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking, akkoorden die de doelstellingen bepalen van de acties en hun uitvoeringsmodaliteiten.

De indirecte ontwikkelingssamenwerking heeft momenteel betrekking op:


Meer info:


Doeltreffendheid van de hulp

Gedurende 10 maanden hebben de Belgische overheid en de koepels en federaties van de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties een dialoog gevoerd met het oog op de verbetering van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking en om de coherentie te vergroten in het overheidsbeleid ten gunste van de ontwikkelingssamenwerking en om de kwaliteit en kwantiteit van de hulp te verbeteren. Dit heeft geleid tot een nieuw akkoord tussen de ngo's en de regering, die er zich wederzijds toe verbinden om de doeltreffendheid van de hulp te verbeteren. Uit het lijstje met de meest significante resultaten, onthouden we de vermindering van het aantal landen waar de ngo's zullen interveniëren en de wil van de regering om te ijveren voor een totale kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen.