Humanitaire hulp

 

De humanitaire hulp omvat alle acties inzake humanitaire hulp en overgangsacties in het kader van materiële en logistieke bijstand en van de bescherming van slachtoffers van conflicten of rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong.

De strategie van België inzake humanitaire hulp vloeit voort uit een princiepsbenadering die is gebaseerd op het humanitair recht, uit de principes en goede praktijken voor humanitaire hulp ('Good Humanitarian Donorship') en uit de Europese consensus inzake humanitaire hulp. De dienst ondersteunt de internationale en burgerlijke partnerorganisaties, en streeft ernaar om systematisch de pistes voor collectieve internationale humanitaire interventie te versterken.

Voor meer informatie over de humanitaire hulp, klikt u hier.