Overheidsopdrachten

 

De DGD en haar partners (Enabel, ngo’s, BIO) zijn als aanbestedende overheden onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten (wet van 17 juni 2016, BS van 14.07.16).

Alle relevante informatie over overheidsopdrachten (handleidingen, typedocumenten, contacten, enz. over de verschillende aspecten van overheidsopdrachten gaande van de wetgeving tot de elektronische verwerking van overheidsopdrachten) is gebundeld op de nieuwe federale portaalsite "public procurement": www.publicprocurement.be/nl.

De DGD en de partners die zij financiert, maken hun overheidsopdrachten via die site bekend.

U vindt er ook applicaties voor de elektronische verwerking van de overheidsopdrachten:

  • Met e-Notification kunnen de aanbestedende overheden de overheidsopdrachten online bekendmaken. De ondernemingen kunnen de overheidsopdrachten via elektronische weg raadplegen. De registratie als onderneming is kosteloos.
  • Met e-Tendering kunnen de aanbestedende overheden de offertes/aanvragen tot deelneming openen, een elektronisch verslag van opening opmaken en online plaatsen. De ondernemingen kunnen de offertes/aanvragen tot deelneming van een elektronische handtekening voorzien.

Voor meer informatie over de overheidsopdrachten van Enabel, klik op de volgende link: https://www.enabel.be/nl/content/enabel-overheidsopdrachten.