Communicatie en zichtbaarheid

 

Communicatie en zichtbaarheid zijn belangrijke aspecten voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Het aspect communicatie kan zelfs essentieel zijn voor het welslagen van een project (bijv. de communicatie met begunstigden of stakeholders). Algemeen moet het communiceren van resultaten, realisaties en/of de impact worden beschouwd als een bijzonder belangrijk element waar degenen die deze acties implementeren vanaf het begin rekening mee moeten houden.

Hiertoe heeft DGD sinds 2009 verschillende elementen ontwikkeld:

  • Een generieke naam: bij communicatie naar derden toe, wordt aanbevolen om de benaming "Belgische Ontwikkelingssamenwerking" te gebruiken.
     
  • Een eigen visuele identiteit: DGD meent dat, telkens wanneer Belgische en buitenlandse doelgroepen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact worden gebracht met een resultaat/product van haar investeringen, de identiteit en de ondersteuning van de Belgische staat op eenvormige en prominente wijze moeten worden getoond en meegedeeld. Die benadering betreft voornamelijk projecten en programma's waar België optreedt als belangrijkste geldschieter: programma's/projecten van de BTC- en BIO-Agentschappen, van niet-gouvernementele actoren, …  Speciaal voor hen werd een Strategienota Communicatie ontwikkeld.
     
  • Een huisstijlhandboek voor het logo: dit staat symbool voor de identiteit van de Belgische staat. Daarom moet het zichtbaar zijn in zoveel mogelijk mededelingen. In sommige gevallen wordt echter de voorkeur gegeven om in tekstvorm te verwijzen naar de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in plaats van het logo te gebruiken.

Voor meer informatie, zie Zichtbaarheid.

Andere communicatie-instrumenten (brochures, filmpjes,…) zijn beschikbaar in onze multimediabibliotheek