Ontwikkelingseducatie

 

Onze missie op dit gebied is tweeledig. Enerzijds draait het om het stimuleren van weloverwogen standpunten van Belgische burgers t.o.v. de ontwikkelingsproblematiek, anderzijds om het ontwikkelen van individuele en collectieve attitudes en gedragingen ten gunste van een meer rechtvaardige en solidaire wereld. DGD draagt op die manier bij tot de versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Ze ontwikkelt een strategie die een samenwerking met NGA’s beoogt ter versterking van de solidariteit tussen Noord en Zuid. Ter realisatie van deze strategie kent DGD subsidies toe aan sensibiliseringsactiviteiten en -programma’s.

Om meer te weten over onze aanpak m.b.t. ontwikkelingseducatie, klik hier.