Wat kan jij doen?

 

Er zijn werkelijk duizend en één manieren om jezelf te engageren voor het Zuiden, voor een rechtvaardigere wereld, voor eerlijke handel… We helpen je alvast op weg door je een paar interessante pistes aan te reiken.


Bewust kopen

Fair Trade is gebaseerd op het idee dat ‘elkeen die werkt recht heeft op een eerlijke verloning die hem alsook zijn familie een menswaardig bestaan verzekert’ (art. 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Door eerlijke handelsproducten te consumeren, heeft ieder van ons de macht om de levensomstandigheden van miljoenen kleine producenten te verbeteren.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking promoot Fair Trade. Daartoe richtte zij het Trade for Development Centre op, een centrum dat de kennis over en het gebruik van eerlijke handelsproducten in België stimuleert.

Meer over fair trade op de website van het Trade for Development Centre.


Zich informeren

Om op de hoogte te blijven van de internationale ontwikkelingsagenda, de hete hangijzers en de brandend actuele thema’s in de sector, zijn er verschillende infokanalen die je kan raadplegen.


Steun geven

Het Zuiden heeft uw steun nodig. Steun voor proper drinkwater, voor de bouw van scholen, voor de bestrijding van kinder- en moedersterfte, voor het lenigen van de honger… Kortom, steun voor een menswaardig bestaan.

De meest efficiënte vorm van steunen is geld geven, maar u kan zich natuurlijk ook persoonlijk engageren bij tal van Noord-Zuidorganisaties. DGD kan als overheidsinstelling geen giften ontvangen, maar de private organisaties die zich met ontwikkelingsproblemen bezig houden kunnen dat wel. Private financiële steun is voor het gros van de hulporganisaties zelfs de belangrijkste bron van inkomsten. Zonder uw hulp kunnen zij hun ontwikkelingswerk niet volbrengen.

Via de federaties en koepelorganisaties van de Nederlandstalige en de Franstalige ontwikkelingsorganisaties vindt u de contactgegevens en activiteiten van alle bij deze federaties en koepelorganisaties aangesloten hulporganisaties. De lijst met de erkende Belgische niet-gouvernementele organisaties vindt u op deze pagina.

Koepelorganisaties

11.be: Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
CNCD: Centre National de Coopération au Développement

Federaties

ngo-federatie: Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking
ACODEV: Franstalige en Duitstalige federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking