Burundi

 
Kaart en vlag Burundi


HDI landenprofiel (UNDP):  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BDI

 
Burundi is sinds zijn onafhankelijkheid in 1962 een partnerland van België. Dit partnerschap werd alleen onderbroken in de jaren negentig toen een embargo werd opgelegd door de internationale gemeenschap. De Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA) voor Burundi schommelt rond de 45 miljoen euro per jaar, het grootste deel daarvan bestaat uit bilaterale samenwerking (bijna 30 miljoen euro in 2011).

Landbouw is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven: ze dekt 95% van de voedselbehoefte en stelt bijna 90% van de actieve bevolking tewerk. Een lage productiviteit, versnippering van gronden, gebrek aan kennis rond waterbeheer en problemen met de verwerking en bewaring van producten stonden de groei van de landbouw in de weg. Op vlak van onderwijs en gezondheidszorg vormen de overbelasting van de instellingen en het gebrek aan bekwaam personeel twee grote uitdagingen.

In 2009 ondertekenden de Belgische en Burundese overheid een indicatief samenwerkingsprogramma (ISP) voor de periode 2010-2013. De bilaterale Belgische Ontwikkelingssamenwerking maakt voor die periode een bedrag van 150 miljoen euro vrij. Met dit ISP concentreert België zijn bilaterale actie rond drie zogenaamde concentratiesectoren: gezondheidszorg, onderwijs en landbouw. In het algemeen streeft de Belgische hulp aan Burundi volgende doelstellingen na:

  • een gunstige institutionele omgeving bevorderen en het sectoraal bestuur verbeteren
  • het personeel opleiden en capaciteitsversterking
  • betere toegang (gezondheidszorg, onderwijs) en landbouwsectoren ontwikkelen
  • de onderwijssector medefinancieren via een sectoraal financieringsinstrument (Fonds Commun Education)

Naast de concentratiesectoren, komt de Belgische bilaterale samenwerking ook tussen op het niveau van justitie, politie, infrastructuur (stedelijk wegennet), goed bestuur en overheidsopdrachten. Via gedelegeerde bilaterale samenwerking komt België ook tussen in decentralisatie, gender (UN WOMEN - UNFPA) en regionale samenwerking (Trademark East Africa). De transversale thema's van onze samenwerking zijn goed bestuur, gendergelijkheid, de rechten van het kind en duurzame ontwikkeling en milieu.

Ook werd een aanmoedigingsschijf van 50 miljoen euro vrijgemaakt, na het Comité van de Belgisch-Burundese Partners op 1 juni 2012. Die schijf was onderworpen aan de voorwaarde dat moest worden gestart met de uitvoering van de ‘Strategie voor Goed Bestuur en de Strijd tegen Corruptie’. De aanmoedigingsschijf werd verdeeld over de drie concentratiesectoren en over de gebieden politie, justitie, infrastructuur, bestuur en capaciteitsversterking van de lokale partners. De betreffende projectidentificaties zullen worden goedgekeurd in de loop van 2013 aan de hand van een vorderingsstaat van de uitvoering van de bovengenoemde strategie.


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Zie Landensite Burundi