DR Congo

 
Kaart en vlag DR Congo


HDI landenprofiel (UNDP): http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD

 
De Democratische Republiek Congo is het belangrijkste partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het is het grootste land van Centraal-Afrika. Ondanks de grote verscheidenheid aan natuurlijke rijkdommen is het toch een van de armste landen ter wereld. De sociale ongelijkheden zijn er erg groot.

De bilaterale ontwikkelingssamenwerking tussen België en Congo werd in 2000 heropgestart, na negen jaar opschorting. België is er actief in verscheidene sectoren: landbouw, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, institutionele ondersteuning en goed bestuur.

Eind 2009 werd een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) overeengekomen voor de periode 2010-2013. Het jaarlijks budget voor de periode 2010-2013 werd opgetrokken naar 75 miljoen euro per jaar. Het programma concentreert zich op drie sectoren: landbouw, het ontsluiten van het platteland en technisch en beroepsonderwijs. Transversale thema’s zijn: gendergelijkheid, respect voor de Rechten van het Kind, goed bestuur, duurzame ontwikkeling en HIV-bestrijding.

Meer dan 80% van de Congolezen leven in een landelijke omgeving. Landbouw is de belangrijkste economische sector en staat in voor 56% van het BBP. België ondersteunt de landbouwontwikkeling in Congo op twee niveaus. Enerzijds helpt ze om kwaliteitsvol landbouwzaad beschikbaar te stellen, anderzijds werkt ze mee aan de ontsluiting van productiezones door plattelandswegen en rivierveerboten te herstellen. Dit vergemakkelijkt het voedseltransport naar de consumptiecentra en stimuleert de productie, de handel en de kleine plattelandsindustrie.

De samenwerking ondersteunt ook de professionele vorming van jongeren. De heropbouw en duurzame ontwikkeling van het land zijn immers afhankelijk van de beschikbaarheid van arbeidskrachten en bekwame technici.

Om die ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken werkt België samen met andere donoren zoals de Europese Unie en de Wereldbank, mee aan multilaterale programma’s op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, leefmilieu, humanitaire hulp en bestuur (verkiezingen, justitie).


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Zie Landensite DR Congo