Guinee

 
Guinee

 
HDI landenprofiel (UNDP):
 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GIN

 
Sinds 2015 is Guinee een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze keuze past binnen haar focus op de op de minst ontwikkelde landen. In 2018 treedt een eerste samenwerkingsprogramma in werking. Maak kennis met
Guinee, een van de meest fragiele landen in West-Afrika, dat zwaar werd getroffen door de ebola-epidemie.

 
Bevolking en geografie

 • Hoofdstad: Conakry
 • Inwoners: 12,5 miljoen
 • Oppervlakte: 245 857 km² (acht keer zo groot als België)
 • Grenst aan: Guinee-Bissau, Senegal, Mali, Ivoorkust, Liberia, Sierra Leone en aan de Atlantische Oceaan
 • Klimaat: tropisch met een regenseizoen (mei-oktober) en een droog seizoen

Met zijn 1300 waterlopen, waaronder de bron van de Niger en de Senegal, wordt Guinee beschouwd als de "watertoren van Afrika".

 
Cultuur

 • Etnische groepen: Peul, Malinké, Soussou en bosbewoners.
 • Talen: Frans is de officiële taal. Daarnaast zijn de meest gangbare talen het Peul, het Soussou en de Mandingtalen.
 • Religies: islam (85%), katholicisme (±10%) en animisme (±5%).

 
Economie

 • Human Development Index: 183e op 188.
 • Armoedegraad: 55,2%
 • Bbp per inwoner: 531,32 US dollars

Hoewel Guinee heel wat natuurlijke hulpbronnen heeft, leeft de Guineese bevolking in grote armoede. Momenteel is de economie grotendeels gebaseerd op de landbouwsector. In 2015 stond Guinee op de elfde plaats van de landen met het kleinste bbp per inwoner. Het land kampt met grote problemen op het gebied van elektriciteitsbevoorrading, communicatienetwerken en onderwijs. Bovendien werd de economische groei vanaf eind 2013 zwaar belemmerd door de ebola-epidemie die de Guineese bevolking hard heeft getroffen. De Guineese autoriteiten zetten dan ook vastberadener dan ooit in op de heropbouw van het land.

 
Geschiedenis en politiek

De Republiek Guinee werd in 1958 onafhankelijk en kende een chaotische politieke geschiedenis. In 2010 werd Alpha Condé democratisch verkozen tot president. Sindsdien heeft het land zich meer en meer opengesteld voor democratische ontwikkelingen. Toch blijft de situatie soms woelig. Zo werd Condés herverkiezing in 2015 voorafgegaan door confrontaties tussen de partijen van de oppositie en de meerderheid over het tijdschema van de verkiezingen. Uiteindelijk bereikten de verschillende partijen een politiek akkoord. Na de presidentsverkiezingen van 2010 werden de parlementsverkiezingen almaar uitgesteld. De reden daarvoor was het controversieel kiessysteem met zijn technische tekortkomingen, de verouderde kieslijsten en de uitsluiting van Guineeërs die in het buitenland wonen. Dankzij enkele regelingen zoals de benoeming van een bemiddelaar en de oprichting van een toezichtcomité konden de parlementsverkiezingen uiteindelijk op 28 september 2013 plaatsvinden. De partij van president Condé, Rassemblement du Peuple de Guinée, kwam als winnaar uit de bus en behaalde 58 zetels.

Vandaag heeft de regering van Condé nog altijd af te rekenen met politieke instabiliteit die hoofdzakelijk te wijten is aan het soms gewelddadige protest van de oppositie. Deze klaagt de vertraging bij de uitvoering van de akkoorden aan. Ook etnische politieke spanningen en de zorgwekkende betrekkingen tussen de civiele regering en het leger brengen onrust. Het leger zou in opstand kunnen komen uit onvrede met de voortdurende besparingen.

 
Handelsbetrekkingen met België

België onderhoudt goede betrekkingen met Guinee, vooral dankzij Brussels Airlines, een van de weinige luchtvaartmaatschappijen die rechtstreekse vluchten naar Guinee aanbiedt. In 2013 ondertekende minister van Financiën Koen Geens een protocol tot schuldkwijtschelding (2,4 miljoen euro) waarbij België de volledige schuld van Guinee heeft kwijtgescholden. België voert hoofdzakelijk transportmateriaal en machines uit, met name tweedehandsauto’s die bekend staan als "voitures-Bruxelles", en voert hoofdzakelijk diamant uit Guinee in (84% van de import). De statistieken van het Agentschap voor Buitenlandse Handel vertonen een stijgende trend, zowel voor import als export.

België leverde een aanzienlijke bijdrage aan de bestrijding van het ebolavirus. Zo leverde ons land 24 voertuigen en maakte het 39,1 miljoen euro vrij. In het kader van de bilaterale betrekkingen die Guinee met België wil opvoeren, vond in maart 2015 een officiële ontmoeting plaats tussen president Alpha Condé en eerste minister Charles Michel naar aanleiding van de ebolaconferentie in Brussel. België opende in 2015 een diplomatiek bureau in Guinee na de toevoeging van het land op de lijst van partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Ons land is via financiële bijdragen en verschillende rechtstreekse interventies verbintenissen aangegaan ten aanzien van Guinee. Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en zijn Guineese ambtgenoot hebben begin 2016 de bilaterale ontwikkelingssamenwerking opgestart. Nu de ebola-epidemie onder controle is, wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een structurele bijdrage leveren aan de heropbouw van het land.

 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Op 30 oktober 2017 ondertekenden België en Guinee een eerste gouvernementeel samenwerkingsprogramma (voor 2018-2022). De samenwerking behelst de volgende drie luiken: ontwikkeling van het ondernemerschap in steden en op het platteland, met name van vrouwen; seksuele en reproductieve rechten; en ten slotte een programma inzake opleidingen, studies en expertise. Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) is belast met de uitvoering van deze Belgische investering, die 37,7 miljoen euro en 420 eenheden man-maand bedraagt.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma sluit aan bij het programma van 15 miljoen euro dat begin 2016 werd ondertekend. Dat opstartprogramma stelde België in staat snel en concreet in te spelen op de prioritaire behoeften van de bevolking van Guinee en legde de grondslag voor het huidige samenwerkingsprogramma.

Het diplomatiek bureau in Guinee volgt niet alleen de gouvernementele samenwerking op, maar ook de interventies van Belgische ngo’s, de door België gefinancierde interventies van multilaterale organisaties en de leningen van staat tot staat. 
 

ODA-uitgaven