Mali

 
Kaart en vlag Mali


HDI landenprofiel (UNDP): http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MLI


De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is al een twintigtal jaar actief in Mali en heeft zijn ontwikkelingshulp er voortdurend opgevoerd. Volgens de Verenigde Naties is Mali het vijfde armste land van de wereld. Het is een land-locked Sahelland (geen toegang tot de zee) dat de voorbije drie decennia opeenvolgende periodes van droogte heeft gekend. In 2012 kampte Mali met een politiek-militaire crisis: een offensief van de Toeareg-rebellen, een staatsgreep, bezetting van twee derde van het grondgebied door jihadisten, een militaire interventie door Frankrijk. Na de presidents- en parlementsverkiezingen van 2013 werd een overgangsregering vervangen door legitieme instellingen en een fase van wederopbouw.  


Samenwerkingsakkoord

Voor de periode 2009-2012 sloten België en Mali een nieuw samenwerkingsprogramma af. Het budget bedraagt 50,5 miljoen euro. Dit samenwerkingsprogramma loopt verder tot in 2014. Er werd beslist de hulp te concentreren op twee prioritaire sectoren: plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid, en ondersteuning van het decentralisatieproces. De twee voornaamste transversale thema’s in het samenwerkingsprogramma zijn gender, milieu/klimaatverandering.


Plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid

België ondersteunt projecten die gezinnen de kans geven hun veestapel en voornaamste bron van inkomsten opnieuw samen te stellen en stimuleert ook de ontwikkeling van visteelt in het zuiden van het land. Verder wordt in het kader van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) een programma uitgewerkt dat verschillende sectoren en actoren inzet in de strijd tegen voedselonzekerheid en ondervoeding in de gebieden Nara en Nioro du Sahel.


Decentralisatie

De ondersteuning van het decentralisatieproces is onze tweede focus in Mali. Het toekennen van meer verantwoordelijkheid en middelen aan de lagere overheden is essentieel voor de verankering van de democratie, de lokale ontwikkeling en de strijd tegen de armoede. In de regio Koulikoro versterken we de capaciteiten van de lokale verkozenen en hun administratie via vormingen en begeleiding bij het dagelijks beheer.

België financiert ook een deel apparatuur en infrastructuur die de gedecentraliseerde overheid nodig heeft om goed te functioneren. Het finale doel van de hervorming van de publieke sector, waar België aan meewerkt, is ervoor te zorgen dat de lagere overheden zo goed mogelijk aan de dagelijkse behoeften van de bevolking kunnen voldoen.


En verder

België speelt ook een actieve rol in de bevordering van gendergelijkheid en de strijd tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en milieuvraagstukken. Verder levert ons land specifieke deskundigheid op het gebied van stadssanering, die gericht is op een meer samenhangend beleid inzake het ophalen, sorteren, vernietigen en recyclen van vast afval in de Sikasso. Tot slot heeft België in 2013 bijgedragen aan de financiering van het verkiezingsproces.


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Zie Landensite Mali