Niger

 
Kaart en vlag Niger


HDI landenprofiel (UNDP): http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER 

 
Nieuw Samenwerkingsprogramma 2017-2020 met Niger

Het nieuwe samenwerkingsprogramma is afgestemd op de strategische prioriteiten van Niger. De bedoeling van het programma is zo goed mogelijk bij te dragen aan de uitvoering van het door Niger ontwikkelde "Programma voor Economische en Sociale Ontwikkeling" (Programme de Développement Economique et Social, PDES) en aan de ontwikkelingsvisie op lange termijn die het land tot 2035 heeft vastgelegd in de "Strategie voor Duurzame Ontwikkeling en Inclusieve Groei" (Stratégie pour un Développement Durable et une Croissance Inclusive, SDDCI). Het houdt ook rekening met de Belgische prioriteiten op het gebied van ontwikkeling (een op rechten gebaseerde benadering, steun voor duurzame en inclusieve economische groei, het versterken van de weerbaarheid van volkeren en de opneming van de digitale agenda).

Daarnaast zal rekening worden gehouden met tien principes/transversale thema’s als antwoord op de fragiele situatie in het land: (i) goed bestuur, mensenrechten, democratie en rechtsstaat; (ii) voorspelbaarheid en flexibiliteit van hulpverlening; (iii) partnerschap en complementariteit; (iv) capaciteitsopbouw; (v) betrokkenheid van de civiele samenleving; (vi) "geen schade berokkenen/do no harm"; (vii) resultaatgericht beheer; (viii) multidimensionale benadering; (ix) vrouwen betrekken bij ontwikkeling en vrede; (x) duurzaam beheer van het milieu en natuurlijke hulpbronnen.

In het verlengde hiervan werd op 21 juni 2016 het nieuwe samenwerkingsprogramma met Niger goedgekeurd voor een bedrag van 33 miljoen euro. Het programma zal lopen van 2017 tot en met 2020.

Het programma heeft als overkoepelende doelstelling "bijdragen aan duurzame ontwikkeling en inclusieve groei in Niger" en verleent voornamelijk steun aan twee sectoren waarin België al geruime tijd aanwezig is en een echte meerwaarde biedt:

  • Gezondheidszorg: "het verbeteren van de toegang van de bevolking tot kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg door de geleidelijke uitbouw van een systeem van universele dekking". Hiervoor wordt 14 miljoen euro uitgetrokken.
  • Veeteelt en voedselzekerheid: "het verhogen van de voedselzekerheid, de veerkracht en de inkomsten van mensen die actief zijn op het vlak van familiale veeteelt". De interventie is toegespitst op vieractiegebieden: (1) ontwikkeling van de veeteeltwaardeketens, (2) veiligstelling van pastorale middelen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen, (3) versterking van de weerbaarheid van kwetsbare huishoudens tegen crisissen en (4) versterking van het bestuur van de sector. Hiervoor wordt eveneens 14 miljoen euro uitgetrokken.

Naast interventies in deze twee sectoren voorziet het programma ook in de versterking van de capaciteit van de partnerinstellingen om de sectorale programma’s te ondersteunen. Hierbij worden de troeven van het Steunprogramma voor Studies en Overleg (Programma d’Appui à la Réalisation d’Etudes et de Consultances, PAREC) gecombineerd met het beurzenprogramma voor opleiding. Hiervoor wordt 3 miljoen euro uitgetrokken.

Ten slotte zal samen met het UNFPA een passieve gedelegeerde samenwerking worden opgezet ter ondersteuning van het ILLIMIN-programma, dat ijvert voor de emancipatie en empowerment van jonge meisjes teneinde kindhuwelijken en tienerzwangerschappen te bestrijden. Hiervoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken.

Het programma 2017-2020 wordt in de drie regio’s van Dosso, Tahoua en Tillabery uitgevoerd en is gericht op bepaalde departementen. België is al jaren in deze regio’s aanwezig  en zijn kennis van de sociale, economische, culturele en milieucontext is een voordeel. Deze interventiegebieden laten ook toe een grotere synergie te creëren tussen de twee sectoren onderling en met de Belgische ANGS. 


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Zie Landensite Niger