Oeganda

 
Kaart en vlag Uganda


HDI landenprofiel (UNDP): http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UGA

 
In de jaren 1990 kwam er in Oeganda een eind aan decennia van politieke problemen. Sindsdien heeft het land grote inspanningen geleverd om de politieke stabiliteit en de vrede te bewaren, en zo te zorgen voor een jaarlijkse economische groei van ongeveer 8%. In 2011-2013 was er een groei van ongeveer 4%.

De eerste algemene samenwerkingsovereenkomst werd door de beide regeringen ondertekend op 1 februari 2005. Het eerste Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) liep van 2005 tot 2008, het tweede van 2009 tot 2012 en het nieuwe ISP werd op 5 april 2012 ondertekend voor de periode 2012-2016.

De samenwerkingsprogramma’s dragen niet alleen bij aan het PEAP (Poverty Eradication Action Plan, 2004-09), maar ook aan het NDP (National Development Plan 2010-2015) en de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen van Oeganda.

1. De projecten en programma’s van de Belgische bilaterale samenwerking worden gerealiseerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC). In overeenstemming met de Verklaring van Parijs en de Oegandese Division of Labour (DoL) of ‘arbeidsverdeling inzake samenwerking’, is het Belgisch-Oegandese programma gericht op het technisch en beroepssecundair onderwijs en op de primaire gezondheidszorg. Het totale budget (2009-2016) bedraagt 138 miljoen euro (64 + 64 + 10), waarvan een aanzienlijk deel is voorbehouden voor budgettaire steun (32 miljoen euro voor de gezondheidssector, 26 miljoen euro voor onderwijs en een stimulansschijf van 10 miljoen euro).

Diverse projecten vervolledigen de budgettaire steun: (1) Institutional Capacity Building in the Health Sector – in uitvoering – 6,5 miljoen euro (samenwerking met het Zweedse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking Sida), (2) opleiding van leraren – in uitvoering – 17,5 miljoen euro, (3) technisch en beroepsonderwijs – 8 miljoen euro en (4) de non-profitzorgsector – 8 miljoen euro. Op milieugebied ziet men een samenwerking in de vorm van een afvaardiging tegemoet (3 miljoen euro). De FAO zal daarvan waarschijnlijk de uitvoerende partij worden. Het huidige studie- en expertisefonds zal met 3 miljoen euro worden verhoogd.

Naast de activiteiten vermeld in de twee focussectoren zijn nog andere projecten volop in uitvoering:

  • Een gedelegeerde samenwerking van 3 miljoen euro met Danida/Denemarken in de agro-industriesector;
  • Een studiebeursprogramma (2013-2014) met een budget van 2 miljoen euro: België begeleidt het grootste lokale studiebeurzenprogramma in het land;
  • Het ruraal geïntegreerd project in Kasese-regio (2001-13): dit westelijke district kon in de eerste fase van het programma rekenen op een budget van 5,87 miljoen euro (2001-08). De nieuwe en laatste fase van 4 miljoen euro is eind 2008 van start gegaan;
  • Het Clean Development Mechanism Capacity Development Project van 2 miljoen euro (2011-13): dit project is ondergebracht bij de ‘Climate Change Unit’ van het ministerie van Water en Milieu en krijgt technische bijstand van de Belgische FOD/Milieu.

2. Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid probeert de voedselzekerheid in Sub-Saharaans Afrika te vergroten. Het realiseert zijn multisectorale projecten via BTC, multilaterale partners (FIDA, UNICEF, FAO, FENU) en 15 Belgische ngo’s. De projecten die op dit moment lopen in Oeganda (UNICEF, TRIAS, VECO) zijn bijna afgelopen. Nieuwe projecten kunnen pas worden gestart wanneer Oeganda opgenomen wordt in de lijst van begunstigde landen van het programma.

3. Belgische ngo’s zoals TRIAS, VECO, PROTOS, Broederlijk Delen en Artsen zonder Grenzen werken samen met lokale partners aan projecten voor plattelandsontwikkeling, watervoorziening, gezondheidszorg en onderwijs in Hoima, Kibaale, Kyenjojo, Masaka, Mbarara, Karamoja en op nationaal niveau. Kinderen Derde Wereld is actief in Kampala/Makindye en probeert straatkinderen en kwetsbare kinderen opnieuw te integreren in de maatschappij. Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor strategieën voor eerste hulp in de regio Mbarara en organiseert stages voor jongeren in Oeganda en België. De Belgische cofinanciering van Belgische ngo’s die actief zijn in Oeganda is jaarlijks gemiddeld goed voor meer dan 2 miljoen euro.

4. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen werkt in de gezondheidssector samen met Makerere University, Institute of Public Health, en andere privé-universiteiten in het land. De Vlaamse universiteiten (via de VLIR) zijn actief in de visteeltsector, de monitoring en evaluatietechnieken, de gezondheidssector en de landbouwsector.

5. Humanitaire hulp wordt aangereikt door de programma’s van de Verenigde Naties. Jaarlijks draagt België gemiddeld 1,2 miljoen euro bij, maar deze bijdrage wordt kleiner gezien de Oegandese nood aan structurele ondersteuning.

De totale Belgische ODA in Oeganda bedroeg 11,5 miljoen euro per jaar (gemiddelde van 2005 tot 2008) en steeg in 2009 naar 15,5 miljoen euro en in 2010 naar 21,2 miljoen euro. In 2011 (en waarschijnlijk ook in 2012) was er daarentegen sprake van een neerwaartse trend met 10,4 miljoen euro


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Landensite Oeganda