Palestijns Gebied


Nieuw samenwerkingsprogramma

Op de Gemengde Commissie van 23 november 2011 te Ramallah, heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) afgesloten met de Palestijnse Autoriteit voor de periode 2012-2015. De komende jaren zal 71,6 miljoen euro voornamelijk gaan naar onderwijs en lokaal bestuur.

Het nieuwe programma beloopt ruim 20 miljoen euro (40%) meer dan het vorige en kiest voor continuïteit door aanwezig te blijven in dezelfde prioriteitssectoren: onderwijs en lokaal bestuur.


Onderwijs en lokaal bestuur

In de prioriteitssectoren onderwijs en lokaal bestuur zullen een aantal projecten worden uitgevoerd door de Palestijnse partner samen met de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Met 33 miljoen euro ondersteunt België de onderwijssector. Dit wordt besteed volgens een portfolio-aanpak:

  • Infrastructuurprojecten zoals scholenbouw in de Westelijke Jordaanoever, ook in Zone C,
  • Soft skill projecten die de kwaliteit van het onderwijs moeten verhogen, zoals e-Learning en in de sector van Technical and Vocational Education and Training,
  • Ondersteuning van de uitvoering van het ‘Strategisch Plan voor de Ontwikkeling van het Onderwijs’ van het Palestijnse Ministerie van Onderwijs in de vorm van basketfunding / budgetsteun en Joint Financing Arrangement.

De 20 miljoen euro voor lokaal bestuur moet de lokale Palestijnse overheden in staat stellen hun eigen ontwikkelingsbeleid effectief uit te voeren aan de hand van het Municipal Development Program. Dat plan moet leiden tot de heropleving van de lokale economie. In deze sector zal ook gewerkt worden aan de regeneratie van historische dorpskernen.

Het Indicatief Samenwerkingsprogramma 2012-2015 bevat ook vier interventies in gedelegeerde samenwerking (14 miljoen euro): 9 miljoen euro steun voor armoedebestrijding via het PEGASE-fonds van de Europese Commissie, bijdragen voor rioolwaterverwerking in Gaza via de Wereldbank, een milieu- en klimaataanpassingsproject van UNDP, en een interventie inzake ruimtelijke planning uitgevoerd door UN Habitat in Oost-Jerusalem.

Net als de EU vindt België het belangrijk om aanwezig te zijn in alle regio’s van Palestina, dus ook in zone C op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook.

Naast de bilaterale samenwerking met de Palestijnse Autoriteit via het Indicatief Samenwerkingsprogramma, verleent België ook aanzienlijke financiële steun aan het Palestijns Gebied via UNRWA (het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen in de regio), humanitaire hulpacties en ngo’s.

In 2012 bedroeg de Belgische humanitaire hulp aan het Palestijns Gebied meer dan 8 miljoen euro, waarvan het grootste deel in de vorm van voedselhulp.


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Bevoegde diplomatieke post: Jeruzalem
Telefoon: +972 (0)2 582 82 63
Fax: +972 (0)2 582 87 20
E-mail: Jerusalem@diplobel.fed.be
Website: jerusalem.diplomatie.belgium.be