Tanzania

 
Kaart en vlag Tanzania

 
HDI landenprofiel (UNDP):
  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TZA

 
Tanzania is voor België de 11e partner qua omvang van de openbare ontwikkelingshulp. De evolutie van het hulpvolume van de laatste 4 jaar (12,80 miljoen euro in 2008, 14,85 miljoen euro in 2009, 18,17 miljoen euro in 2010 en 17,20 euro in 2011) duidt op een evolutie in stijgende lijn.

De eerste Gemengde Commissie tussen België en Tanzania werd gehouden in oktober 2002. Er werd toen een Indicatief Samenwerkingsprogramma vastgelegd in 5 sectoren met een indicatieve enveloppe van 40 miljoen euro. Dit programma was oorspronkelijk voorzien voor de periode 2003-2007 maar werd door vertraging in de uitvoering uiteindelijk verlengd tot 2009.

Het huidige (tweede) Indicatief Samenwerkingsprogramma voor de periode 2010-2013 werd goedgekeurd tijdens een Gemengde Commissie, gehouden te Dar Es Salaam op 26 oktober 2009, voor een bedrag van 60 miljoen euro.

De twee concentratiesectoren zijn: decentralisatie voor 32 miljoen euro (53% van het totale ISP) en beheer van de natuurlijke rijkdommen voor 13 miljoen euro (22% van het totale ISP).

Binnen de sector decentralisatie draagt België via sectorale budgetsteun bij tot de “Local Governement Development Grant” voor 27 miljoen euro. België neemt deel aan de beleidsdialoog als covoorzitter met Zweden van de “Local Governement Development Group”. Een bilateraal operationeel programma ter ondersteuning van de correcte uitvoering van openbare aanbestedingen situeert zich op het lokale niveau voor 5 miljoen euro.

Binnen de sector beheer van de natuurlijke rijkdommen zijn er drie componenten. De eerste voorziet in een voortzetting van onze interventie in het “Kilombero Ramsar Site Management Programme” (natuurbeheer) voor 4 miljoen euro, de tweede legt een consolidatiefase vast voor project op vlak van bijenteelt voor 3 miljoen euro en ten slotte de derde component bestaat uit de ondersteuning van een programma gericht op de ontwikkeling van het beheer van natuurlijke rijkdommen via een deelname aan de beleidsdialoog en technische assistentie aan het Tanzaniaanse Ministerie van Natuurlijke Rijkdommen.

Een beurzenprogramma voor 6 miljoen euro (gericht op de prioritaire sectoren) wordt uitgevoerd en het Studie en Expertisefonds is actief met een bijdrage van 3 miljoen euro.

De uitgaven van de niet-gouvernementele samenwerking in Tanzania bedroegen 2,05 miljoen euro in 2009, 1,53 miljoen euro in 2010 en 1,96 miljoen euro in 2011. De niet-gouvernementele samenwerking met Tanzania geschiedt via de volgende actoren: ngo’s, universiteiten en wetenschappelijke instellingen. In 2013 zijn 8 door België indirecte actoren in Tanzania actief. Het betreffen 6 Belgische ontwikkelingsngo’s ()TRIAS, VECO, OXFAM Wereldwinkels, DMOS-COMIDE via Don Bosco, CARAES, Light for the world, 1 universitaire actor (zijnde VLIR, Vlaamse universiteiten) en 1 wetenschappelijke instelling (het Instituut voor Tropische Geneeskunde). In 2012 werd een onderzoeksproject beëindigd van het Museum voor Centraal Afrika in samenwerking met de Sokoine University of Agriculture in de sector landbouw.

Deze ngo’s werken vooral in volgende geografische zones en in volgende 3 sectoren.

  • Sector Landbouw/Voedselzekerheid: TRIAS, voornamelijk aanwezig in volgende districten: Monduli, Longido (regio Arusha), Babati (regio Manyara) en Mufundi (regio Iringa); VECO voornamelijk aanwezig in de regio van Manyara en Oxfam Wereldwinkels, nationaal.
  • Sector Volksgezondheid: CARAES aanwezig in de psychiatrische gezondheidscentra te Marumba, Kigoma en Kasaka (West-Tanzania) en Light for the World.
  • Sector Onderwijs: enerzijds professionele vorming via DMOS-COMIDE in de regio’s Dar Es Salaam, Dodoma en Iringa, en anderzijds onderzoeksgericht via de universitaire samenwerking (VLIR) op het vlak van leefmilieu en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen.

Er worden twee synergieprojecten (via TRIAS en VECO) met het indicatief samenwerkingsprogramma gefinancierd: twee lopende binnen de sector beheer van de natuurlijke rijkdommen, met een link naar de bevordering van lokaal bestuur. Beide projecten zijn gericht op het duurzaam beheer van het milieu gekoppeld aan een inkomensverhoging voor de plaatselijke bevolking.

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid financiert momenteel 7 projecten die de voedselzekerheid in Tanzania trachten te verbeteren. Deze worden uitgevoerd door twee ngo's (Vredeseilanden en TRIAS), de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en 1 multilaterale organisatie (IFAD) voor een totaal bedrag van 12,47 miljoen euro.

Verder heeft het Fonds een programma uitgewerkt dat begin 2014 van start gaat voor een periode van 5 jaar en voor budget van ongeveer 9 miljoen euro. De actieterreinen zijn gevestigd in de districten van Longido en Simanjiro, beiden in het noordoosten van het land.


Meer info


Belgische vertegenwoordiging

Landensite Tanzania