Verklaring van Parijs over de Doeltreffendheid van de Hulp

 

De Verklaring van Parijs, goedgekeurd op 2 maart 2005, is een internationaal akkoord waarbij ongeveer honderd ministers, verantwoordelijken van hulporganisaties en andere topfunctionarissen zich ertoe verbinden dat de landen en organisaties die ze vertegenwoordigen hun inspanningen tot harmonisatie, afstemming en resultaatgericht beheer van de hulp zullen opdrijven door middel van acties die kunnen worden opgevolgd en door gebruik te maken van een set van indicatoren.

Voor meer informatie:
www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm