Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform "digitalisering voor ontwikkeling"

In het kader van de uitvoering van de strategienota “Digital for Development" wenst de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) de oprichting van een platform te ondersteunen voor alle Belgische actoren die geïnteresseerd zijn in digitalisering voor ontwikkeling. Een oproep wordt hier gelanceerd om de coördinerende actor te vinden die het platform zal creëren en animeren. Dit platform speelt een sleutelrol in het stimuleren van partnerschappen en in het delen van kennis, informatie en expertise. De projectvoorstellen moeten vóór 31 maart 2017 worden ingediend.

 Projectoproep (PDF, 159.06 KB)

 

Conferentie op hoog niveau rond Digitalisering voor Ontwikkeling
1 december 2016, Egmontpaleis (Brussel)

 Programma en conceptnota (PDF, 1.23 MB)

 
Strategienota ‘Digital for Development’ (D4D) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D - Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het beschrijft de visie en de strategische prioriteiten van het beleid, hoe die uitgevoerd kunnen worden, welke partnerschappen aangegaan of versterkt moeten worden, en hoe het beleid strategisch beheerd zal worden. Het maakt deel uit van de globale benadering van het Belgische ontwikkelingsbeleid en moet gerealiseerd worden door samenwerking tussen de verschillende lokale, Belgische en internationale ontwikkelingsactoren.

 Download deze strategienota (PDF, 998.01 KB)