Europese Consensus over humanitaire hulp

 

Het operationele kader van de humanitaire hulp is de voorbije jaren aanzienlijk veranderd, een weerspiegeling van de veranderende aard van de conflicten. Tegenwoordig worden er meer burgeroorlogen gevoerd door irreguliere troepen. Het aantal vluchtelingen is blijven stijgen, het internationaal humanitair recht wordt vaak met de voeten getreden door de strijdende partijen en humanitaire hulpverleners zijn ook vaker het doelwit. Er doen zich ook steeds vaker natuurrampen voor met meer verwoestende gevolgen – deels te wijten aan de opwarming van de aarde. Tegelijk wordt de humanitaire hulp verleend door meer en nieuwe actoren, met verschillende agenda’s en werkwijzen, waardoor de nood aan coördinatie nog toeneemt.

In deze complexere en moeilijkere humanitaire omgeving werken de Verenigde Naties aan een internationale hervorming om de wereldwijde humanitaire inspanningen efficiënter te doen verlopen. Als grootste humanitaire hulpverlener in de wereld draagt de Europese Unie (de Lidstaten en de Europese Commissie) een grote verantwoordelijkheid om deze internationale inspanningen te ondersteunen.

In december 2006 begon de Commissie aan een grootschalige overlegronde met de Lidstaten en de humanitaire organisaties over een consensus voorgesteld door de EU inzake humanitaire hulp, waarin de belangrijkste kwesties vastgelegd zouden worden waarmee donoren en gespecialiseerde organisaties geconfronteerd worden. Het was de bedoeling om concreet te werken aan een mededeling aan de Europese Raad en het Europees Parlement. Dit uitgebreide overlegproces met de partners van de EC en de Lidstaten bracht een algemene consensus aan het licht over de uitdagingen waarmee humanitaire hulpverleners geconfronteerd worden en over de nood aan een duidelijk standpunt van de EU hieromtrent.

Het resultaat van dit proces kreeg concreet vorm in een gemeenschappelijke verklaring met de titel “De Europese consensus betreffende humanitaire hulp”, in december 2007 ondertekend door de drie Europese instellingen (Raad, Parlement en Commissie). Deze verklaring bevestigt de waarden, de basisprincipes en de politieke reikwijdte van de Europese humanitaire hulp en versterkt het vermogen van de EU om mensen te helpen die lijden in crisisgebieden over de hele wereld.

Meer weten:
http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_en.htm


Referentiedocumenten: