Good Humanitarian Donorship (GHD)

 

Het vernieuwende initiatief ‘Good Humanitarian Donorship’ werd in 2003 gelanceerd door 17 donorlanden, waaronder Canada, en verschillende humanitaire organisaties en actoren met als doel de interventies van de internationale gemeenschap te verbeteren in het kader van humanitaire crisissen, waar ook ter wereld. Het gaat om een initiatief op lange termijn met als doel de donorlanden aan te moedigen blijk te geven van meer transparantie en samenhang in hun interventies bij crisissen. Het initiatief wil een doeltreffende, efficiënte en passende humanitaire werking verzekeren die rekening houdt met de noden van de slachtoffers van die crisissen en die voldoet aan de beginselen van onpartijdigheid, medeleven, onafhankelijkheid en neutraliteit. Het initiatief telt vandaag 37 deelnemende landen waaronder België.

Meer weten:
www.goodhumanitariandonorship.org/gns/home.aspx 

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.