Landbouw en voedselzekerheid

 
Tuinbouw in woestijngebied


De acties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van landbouw en voedselzekerheid zijn zowel humanitair als structureel.


Humanitaire acties

In dringende gevallen, bij (natuur)rampen en crisissen, die meestal hand in hand gaan met een terugval in de voedselproductie- en verdeelsysteem, en veelal een voedselschaarste verstrekt België voedselhulp via het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN en het VN-agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). België pleit ervoor om hiervoor geen eigen voedsel(overschotten) te gebruiken, maar de voedselhulp zoveel mogelijk aan te kopen bij boeren in het zuiden. Op die manier verstoort de voedselhulp de lokale markten niet. Na een crisis ondersteunen we via de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) projecten om de vernielde landbouwproductiesystemen opnieuw te herstellen.


Structurele interventies

DGD ondersteunt structurele interventies met als doel de voedselproductie in ontwikkelingslanden op een hoger en duurzaam peil te brengen. Dit gebeurt in directe samenwerking met de overheden van onze partnerlanden: landbouw is een prioritaire sector in de meerderheid van de indicatieve samenwerkingsprogramma’s met de partnerlanden. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) ondersteunt daarnaast ook de uitbouw van private bedrijven die actief zijn in de landbouwsector.

Ook op multilateraal vlak krijgt deze sector de nodige aandacht, en dit via een veelheid van kanalen zoals via de Europese Unie en door onze financiering van het internationaal landbouwonderzoek (CGIAR) en de steun aan de gespecialiseerde VN-instellingen IFAD en FAO. Ten slotte zijn een groot deel van de door DGD gefinancierde ngo’s en de Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen (KMMA, ITG, KBIN, enz.) actief in de landbouwsector, en op het vlak van voedselzekerheid en voeding.

Voedselzekerheid gaat niet alleen om landbouwproductie. De bevolking moet ook in staat zijn om voldoende kwalitatief voedsel aan te kopen. Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) werd speciaal opgericht om de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de armste Afrikaanse landen te verbeteren. Het fonds hanteert een geïntegreerde multisectorale benadering. De acties zijn niet enkel gericht op landbouw- en voedselproductie en drinkwatervoorziening, maar ook op de verbetering van de gezondheidszorg, het basisonderwijs en andere sociale basisvoorzieningen.

Klik hier om meer over het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid.


Prioritaire sector

België besloot in 2008 de inspanningen voor landbouw en plattelandsontwikkeling aanzienlijk te verhogen. Tegen 2010 moet België 10% van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) aan deze thematiek besteden. Dit percentage wordt verder opgetrokken naar 15% tegen 2015.

 
Strategienota

 Strategienota over Landbouw en Voedselzekerheid (PDF, 2.3 MB) (2017)


Links