Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

 
Boer in Niger

In 2010 zag de opvolger van het Belgisch Overlevingsfonds het licht: het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ). Nog meer dan zijn voorganger wil het BFVZ erop toezien dat alle dimensies van voedselzekerheid zoveel mogelijk in zijn programma’s aan bod komen:

 • Beschikbaarheid: de productie van voldoende voedsel voor alle gezinnen. Betere variëteiten, bemesting en ziektebestrijding verhogen de productie. Microkredieten helpen de boeren een eind op weg.
 • Toegang: voldoende inkomsten om voedsel aan te schaffen. Daarnaast moet het voedsel ook fysiek en sociaal toegankelijk zijn. In geïsoleerde gebieden zijn de markten vaak slecht bevoorraad of zijn er onvoldoende toegangswegen. In sommige tradities eet de man als eerste, het overblijvende voedsel wordt verdeeld onder de kinderen en de vrouw.
 • Stabiliteit: de beschikbaarheid van en de toegang tot voedsel het hele jaar door. Zo is er tijdens het droogteseizoen vaak minder en duurder voedsel. Een betere stockering en verwerking, en de teelt van alternatieve gewassen zijn een oplossing.
 • Gebruik: een evenwichtige voeding, met naast calorieën ook voldoende essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen. Het gebruik van besmet water leidt tot ondervoeding, net zoals onbehandelde ziektes. Dat is vooral nefast voor kinderen onder de 5 jaar.


Samenwerking

Eén enkele organisatie heeft vaak niet de nodige expertise in huis om rond alle dimensies te werken. Daarom moedigt het BFVZ samenwerking aan en zoekt het naar synergie met de acties van nationale actoren en andere ontwikkelingspartners. Zo zijn gemeenten goed geplaatst om de oprichting van gezondheidscentra, mutualiteiten, scholen en waterpunten te coördineren. Ook door de betrokkenheid van de civiele maatschappij - ngo’s, boerenorganisaties… - verkrijgen de lokale instellingen eigenaarschap en bouwen ze expertise op, wat de duurzaamheid van de programma’s ten goede komt.


Meest kwetsbaren en gender

Het BFVZ besteedt extra aandacht aan de meest kwetsbaren. In het verleden vroeg men aan de gebruiker soms een financiële bijdrage, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum of in een school, om de duurzaamheid van de dienstverlening garanderen. De allerarmsten vielen hierdoor echter uit de boot. Verder zal het BFVZ blijvend inspanningen leveren om vrouwen een betere levensstandaard te geven.


Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid in een notendop

 • Doel: voedselzekerheid in al zijn facetten (beschikbaarheid, toegang, stabiliteit, gebruik)
 • Werkgebied: Sub-Sahara Afrika (bij voorkeur in zones met grote voedselonzekerheid)
 • Doelgroep: de meest kwetsbaren
 • Duur: 2010-2022
 • Budget: 250 miljoen euro
 • Financiering: Nationale Loterij en de Belgische ontwikkelingssamenwerking
 • Uitgevoerd door: Belgisch Ontwikkelingsagentschap, Belgische ngo's en multilaterale organisaties zoals FAO en IFAD
 • Initiatiefnemer: het Belgisch parlement
 • Voorgangers:  Overlevingsfonds voor de Derde Wereld (1983-1998); Belgisch Overlevingsfonds (1999-2009)
 • Wetten:   Wet ter Oprichting van het BFVZ (2010) (PDF, 445.42 KB) -  Wet ter Uitvoering van het BFVZ (2011) (PDF, 757.95 KB) 


Strategienota

 Strategienota van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (2014) (PDF, 249.52 KB)