Private sector

 

Het merendeel van de ontwikkelingslanden, donoren en multilaterale financiële instellingen delen de overtuiging dat de privésector een belangrijke rol speelt in de ontwikkelingslanden. Eind 2011 al werd met de Agenda for Change van de Europese Unie en het Partnerschapsakkoord van Busan uitdrukking gegeven aan het belang van ontwikkelingssteun vanuit de privésector.

De Dienst Private Sector Ontwikkeling (Private Sector Development) kreeg bij zijn oprichting in 2018 als opdracht steun te verlenen aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (mkmo’s) in de ontwikkelingslanden, als instrument tegen armoede en om ongelijkheden te verminderen. Dit draagt bij aan het tot stand komen van een sterke economische structuur met als draagvlak ondernemingen die toegang hebben tot financiering en markten, ondersteuning krijgen bij hun technische en organisatorische ontwikkeling en zo kunnen groeien in een gunstig klimaat waarin ruimte is voor duurzame werkgelegenheid. 

De Dienst Private Sector Ontwikkeling houdt toezicht op de specifieke instrumenten en programma's die de privésector verder helpen groeien, met name: BIO-Invest, het Trade for Development Centre dat bij Enabel is gehuisvest, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, de 'Business Partnership Facility' en ‘Beyond Chocolate’, het Belgisch initiatief voor duurzame chocolade …

Een ander thema dat deel uitmaakt van het werkgebied van dienst D2.4 is de digitalisering voor ontwikkeling (D4D), een instrument dat nauw verbonden is met de privésector. Met dit thema verwante projecten zijn ‘WeHubIt’ van Enabel en het Belgische D4D-platform: Kindling.