Private sector

 

De belangrijke rol van de private sector in ontwikkelingslanden wordt erkend door bijna alle ontwikkelingslanden, donoren en multilaterale financiële instellingen. Op de Doha opvolgingsconferentie over de financiering van ontwikkeling eind 2008 werd dit andermaal benadrukt. Het belang van de ontwikkelingssteun van de privésector werd eind 2011 benadrukt, meer bepaald door de Agenda for Change van de Europese Unie en door het Partnerschapsakkoord van Busan.

Deze brede consensus volgt een relatief eenvoudige logica: door het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden wordt economische groei in deze landen gegenereerd. Economische groei is op zijn beurt een belangrijke pijler van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

België ondersteunt op dit vlak diverse activiteiten:

  • de middelen van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) zijn de laatste jaren sterk toegenomen;
  • er is een specifieke budgetlijn in het leven geroepen die gericht is op het versterken van de capaciteiten van ondernemingen in ontwikkelingslanden;
  • het ‘Trade for Development Centre’ werd in 2009 opgericht als opvolger van het ‘Fair Trade Centre’;

Daarnaast financiert DGD ook activiteiten - direct of indirect - ter ondersteuning van de private sector in ontwikkelingslanden via de gouvernementele, de niet-gouvernementele en de multilaterale samenwerking. Eind 2013 zou de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een nieuwe strategie hebben over de ‘Ondersteuning van de ontwikkeling van de privésector’. Daarnaast heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking zich bereid verklaard om de relaties tussen BIO en de Belgische staat grondig te hervormen, en zo mogelijk vóór het einde van 2013.