Schuldverlichting

 

Tal van arme landen gaan gebukt onder een enorme schuldenlast. Die dateert vaak van de jaren 70 en 80, toen de overheden zware leningen zijn aangegaan. Gevolg? Een schuldenlast die onhoudbaar is geworden en de betrokken landen kunnen hun schulden niet meer terugbetalen.

Deze situatie gaf in september 1996 aanleiding tot het 'heavily indebted poor countries'-initiatief (HIPC) opgestart door de Wereldbank en het IMF. Dit is een gezamenlijke actie die uitgaat van alle categorieën van schuldeisers, ook de multilaterale instellingen.

Doel: arme landen met een hoge schuldenlast de mogelijkheid bieden om een verlichting te krijgen van hun schuld vanwege hun schuldeisers tot deze schuld teruggebracht is tot een draaglijk niveau. Het land moet op zijn beurt enkele hervormingen doorvoeren om het beheer van de overheid te verbeteren.

De schuldverlichting geeft de begunstigde landen meer ademruimte bij het opstellen van de begroting. Zo kunnen ze meer geld vrijmaken voor de strijd tegen de armoede.

Het gaat om 41 landen, voorlopig vooral in Afrika.

Het initiatief wordt aangevuld door het Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). Arme landen met veel schulden die aan de voorwaarden voldoen, krijgen daarnaast een integrale verlichting van de toegelaten schulden bij diverse multilaterale instellingen (Wereldbank, Afrikaanse Ontwikkelingsbank, IMF en Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank).


Bijdrage van België aan het HIPC-initiatief

In de periode van 2002 tot 2009 heeft België de schuld van ontwikkelingslanden met bijna 2 miljard euro verlicht.


Links

Seminarie “Een schone lei. Schuldverlichtingen in Afrika”, georganiseerd op 26 september 2012. Klik hier om de documenten te bekijken.