Vernieuwende vormen van financiering

 

Op de Conferentie van Monterrey in 2002 werd vastgesteld dat de beschikbare middelen voor de financiering van de Millenniumdoelstellingen niet zouden volstaan en er extra inspanningen nodig waren. Deze vaststelling leidde tot twee initiatieven: het eerste is de "Declaration on Innovative Sources of Financing for Development" op de Top Millennium+5 in september 2005. Het tweede initiatief is de organisatie van een conferentie in Parijs in februari 2006, waar een Werkgroep over solidariteitsheffingen ten voordele van de ontwikkeling werd opgericht, later omgevormd tot de Werkgroep over Innovatieve financieringsbronnen voor de ontwikkeling. België maakt sinds 2006 deel uit van deze Werkgroep.

Kenmerkend voor innovatieve financieringsbronnen zijn de complementariteit ten opzichte van de openbare ontwikkelingshulp, de voorspelbaarheid en de stabiliteit. Ze zijn nauw verbonden met het idee van mondiale collectieve voorzieningen en willen ook de negatieve gevolgen van de globalisering bijsturen. Tot nu toe hebben deze financieringsbronnen al minstens zes miljard dollar aan bijkomende financiering opgeleverd.