Klimaat, milieu en natuurlijke rijkdommen

 
Afval in Vietnam

Een zich verder ontwikkelende en groeiende wereldbevolking zet grote druk op een planeet met beperkte natuurlijke rijkdommen en fragiele ecosystemen. In combinatie met de gevolgen van de klimaatsverandering, stelt dit de hele wereld maar vooral de meest zwakken in de ontwikkelingslanden voor enorme nieuwe uitdagingen. Waterschaarste, verlies aan biodiversiteit en degradatie van het leefmilieu zijn er het resultaat van. Zonder een duurzame ontwikkelingsstrategie en veranderende productie- en consumptiepatronen komen samenlevingen en ontwikkelingskansen lokaal en globaal onder steeds grotere druk te staan.

De nieuwe wet op Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 stelt dat elke interventie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking “de bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van  de strijd tegen klimaatverandering, droogte en wereldwijde ontbossing” dient te integreren.

 Strategienota Leefmilieu (PDF, 1.34 MB) (2014)

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.