RIO+20 - Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling

 

Het hoogtepunt van het internationale milieubeleidjaar in 2012 was de conferentie over Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro in juni: Rio +20. Twintig jaar na de eerste top over Milieu en Ontwikkeling in Rio, waar de conventies voor de strijd tegen klimaatverandering, bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen woestijnvorming het licht zagen, kwamen ministers en onderhandelaars van over de hele wereld samen om te discussiëren over de toekomst van onze planeet. Dit mondde uit in een lijvige visietekst: The Future We Want.

De dienst D2.4 focust zich voornamelijk op de milieupijler van deze gedroomde toekomst, met daarbij steeds in het achterhoofd de twee andere pijlers van duurzame ontwikkeling – sociale rechtvaardigheid en een welvarende economie.

Rio+20 moet gezien worden als een beginpunt voor verschillende processen die moeten leiden tot een wereld die duurzamer ontwikkelt. Voorzitter van de conferentie Brazilië bereikte een akkoord over de erkenning van groene economie als een gezamenlijke uitdaging en als middel om duurzame ontwikkeling te bereiken. De acties voor het vergroenen van de economie, vermeld in de RIO+20 visietekst zijn vrijwillig en moeten inpasbaar zijn binnen de nationale context en prioriteiten. Verder werd een proces opgestart tot het vastleggen van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals. Vanaf 2015 moeten deze het mondiale referentiekader vormen voor zowel de ontwikkelings-, als de milieu- en de sociaaleconomische agenda’s. De herziening van de millenniumdoelstellingen die aflopen in 2015 en dit SDG-proces moeten volgens DGD dan ook uitmonden in eenzelfde referentiekader.

Een belangrijk resultaat voor het VN-milieuprogramma (UNEP), een van de multilaterale partnerorganisaties van DGD, was het akkoord tussen de VN-lidstaten om UNEP te versterken door het instellen van universeel lidmaatschap en de normgevende rol van UNEP binnen het VN-systeem te bekrachtigen.

Een opmerkelijk initiatief in de marge van Rio+20 is het Sustainable Energy for All-programma van Secretaris-Generaal Ban Ki-moon. SEA4All heeft een drieledige doelstelling: universele toegang tot moderne energiediensten tegen 2030, wereldwijde energie-efficiëntie verdubbelen en het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix verdubbelen. De Belgische overheid heeft tien miljoen euro extra bijgedragen voor het bereiken van deze doelstellingen via bestaande programma’s voor hernieuwbare energie van de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het Fonds de Développement de l’Electrification.