Klimaatverandering

 

Het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties beoogt de stabilisatie van de concentratie van broeikasgassen (Green House Gasses) in de atmosfeer op zulk niveau dat interferentie met het klimaat vermeden wordt. Hierbij worden richtlijnen uitgewerkt, rekening houdend met de verwachtingen van de toekomstige generaties en de noden van de ontwikkelingslanden, om het niveau van deze broeikasgassen terug te brengen tot een niveau dat de klimaatwijziging vermijdt. Tegelijkertijd engageren de partijen aan het verdrag zich om de meest kwetsbare landen in het Zuiden te ondersteunen bij de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. Vanaf 2002 draagt DGD bij aan het Secretariaat van het Verdrag. Door de inwerkingtreding van het protocol tussen de federale overheid en de overheden van gewesten en gemeenschappen in 2002 draagt DGD 30% bij van de verplichte bijdragen aan het Secretariaat van het Verdrag, hetzij ongeveer 77.000 euro. De invloed op het budget van de inwerkingtreding van het Protocol ging in vanaf 2006.

Sinds 2008 is de strijd tegen klimaatverandering in het Zuiden expliciet opgenomen in de verschillende beleidsnota’s van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. DGD heeft de afgelopen jaren verschillende denkpistes uitgewerkt om de aanpassing aan klimaatverandering te integreren in de verschillende kanalen van ontwikkelingssamenwerking (bilaterale, multilaterale en indirecte) en voor de verschillende fases van de samenwerkingsovereenkomsten (beleidsniveau, identificatie, formulering, opvolging en evaluatie). Het onderzoeksplatform KLIMOS werd in 2010 opgericht om via strategisch beleidsondersteunend onderzoek bij te dragen tot de capaciteitsverhoging van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en haar partners in het zuiden op het vlak van klimaatverandering, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie (zie www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/forecoman/klimos/klimosfrontpage.html).

Sinds 2010 wordt in het kader van de klimaatakkoorden, gesloten tijdens VN-bijeenkomsten in Kopenhagen en Cancun, elk jaar een belangrijk bedrag in het budget van DGD voorzien voor klimaatfinanciering (30 miljoen euro in 2013). Hiermee draagt DGD voornamelijk bij aan de klimaatfondsen van de Global Environment Facility, het Least Developed Countries Fund en het Special Climate Change Fund. In 2013 werd ook een bijdrage voorzien aan een speciaal aanpassingsprogramma voor de kleine landbouwer van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD).