Water

 

Water is niet alleen de belangrijkste bron van leven, het is ook een van de meest strategische thema’s van deze tijd, niet het minst om tot duurzame ontwikkeling te komen. Volgens een gezamenlijk bewakingsprogramma WHO/UNICEF over drinkwater en sanitaire voorzieningen (JMP - Joint Monitoring Programme), heeft één persoon op vier nog steeds geen toegang tot drinkbaar water (dit komt neer op meer dan één miljard mensen), één persoon op drie (dus meer dan 2 miljard mensen) beschikt niet over verbeterde sanitaire basisvoorzieningen en 80% van de ziektes wordt veroorzaakt door vervuild water.

Niet alleen heeft niet iedereen toegang tot schoon water, ook de verhouding tussen vraag en aanbod raakt meer en meer uit evenwicht. De toenemende vraag naar water is toe te schrijven aan demografische druk, industriële en landbouwactiviteit, de ontvolking van het platteland met een ongecontroleerde migratie naar de steden tot gevolg en de klimaatverandering.

 
Meer info: