Bossen

 

Bossen hebben een onschatbare waarde en ze zijn onmisbaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (met link naar agenda 2030) te halen. Ze zorgen voor inkomen, vormen een belangrijk aandeel in de biodiversiteit op aarde, vormen unieke ecosystemen, ze zijn belangrijk voor onze gezondheid, etc. Hierover kan u meer lezen in dit artikel.

Daarom zijn bossen belangrijk voor verschillende milieuverdragen, zoals het VN-klimaatverdrag, het VN-biodiversiteitsverdrag, het VN-desertificatieverdrag (met link naar deeltje over desertificatie), etc. Daarnaast is er ook nog het VN bossenforum (UNFF), opgericht in 2000. Het is een globaal platform voor beleidsontwikkeling, dialoog, samenwerking en coördinatie over bossen. Op die manier wil men het globale kennisbeheer en het politiek engagement voor duurzaam bosbeheer versterken.

Enkele concrete internationale initiatieven voor bossen, waarvoor België haar steentje bijdraagt:

 • REDD+: staat voor “Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries”. Het is een mechanisme dat economische stimulansen geeft aan ontwikkelingslanden die hun CO2-uitstoot ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie verminderen.
   
 • Internationale organisaties en fondsen hebben specifieke luiken voor bosprogramma’s:
 • EU FLEGT actieplan
  FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Het EU FLEGT actieplan werd opgesteld in 2003 en beoogt het verminderen van illegale houtkap door het versterken van duurzaam en legaal bosbeheer, ondersteunen van goed bestuur en het promoten van handel in legaal geproduceerd hout. Het FLEGT-actieplan bevat een combinatie van maatregelen aan de aanbodzijde (producerende landen) en maatregelen aan de vraagzijde (EU) in de strijd tegen illegale houtkap en gerelateerde handel. Voor meer informatie over FLEGT actieplan, zie http://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan
   
 • CBFP: Congo Bassin Forest Partnership
  Opgericht in 2002, brengt het CBFP (Congo Basin Forest Partnership) 70 partners samen, waaronder Afrikaanse landen, donor agentschappen en overheden, internationale organisaties, ngo’s, wetenschappelijke instellingen en de private sector. Hun doelstelling is de inspanningen die geleverd worden om de bossen van het Congobekken te behouden, te coördineren, waarbij er tegelijk gestreefd wordt naar het verhogen van de levensstandaard van de lokale bewoners. Het beheer van CBFP wordt verzekerd door een Faciliteit: een partner die zich hiervoor engageert gedurende twee jaar. In 2018-2019 nam België deze rol op zich. De heer François-Xavier de Donéa, minister van staat, had zich hiervoor geëngageerd.