Gender

 
Drie vrouwen

De genderdimensie beoogt empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving.

Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht en een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Hoe kan een billijke, rechtvaardige en duurzame ontwikkeling worden bevorderd als 50% van de bevolking niet dezelfde rechten of levensvooruitzichten heeft en nog steeds gediscrimineerd wordt?

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen dragen bij tot groei en armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en het verwezenlijken van alle Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.

De donoren en de regeringen hebben een groot aantal overeenkomsten en verklaringen over gendergelijkheid ondertekend. Niettegenstaande deze verbintenissen is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in alle regio’s wereldwijd nog wijd verbreid.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking integreert de dimensie op transversale wijze in al haar interventies. Ze steunt de inspanningen die haar partners leveren om tastbare resultaten te verkrijgen op dit vlak, conform hun verbintenissen op internationaal vlak en conform hun ontwikkelingsstrategie en -beleid. De interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking moeten helpen om de autonomie van vrouwen te verbeteren, onder meer door hen vlotter toegang te bieden tot de financiering van hun economische activiteiten, tot de productiemiddelen in de landbouw en tot gezondheidszorg en geboorteregeling.

Er zijn vier aandachtsgebieden:

  • Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten.
  • Tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2000) met de titel "Vrouwen, Vrede en Veiligheid", met inbegrip van de bestrijding van geweld tegen vrouwen.
  • Onderwijs voor meisjes en opleiding van vrouwen (alfabetisering, beroepsopleiding).
  • Economische verzelfstandiging van vrouwen.


Adviesraad Gender en Ontwikkeling

Logo ARGO-CCGD

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling werd opgericht bij Koninklijk Besluit om bij te dragen aan de beslissingen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Federale regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. De Adviesraad zal de ministers adviseren en bijdragen aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De adviesraad brengt de expertise samen van de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de Vrouwenraden, ngo's en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Meer info


Meer informatie over gender