Migratie en ontwikkeling

Kinderen

EU-noodtrustfonds voor stabiliteit met het oog op de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika

Meer info...

 
MIDA: Migration for Development in Africa

De Belgische bijdrage aan de transfer van Afrikaanse middelen die bedoeld zijn om de plaatselijke capaciteiten in hun land van herkomst te versterken.

Tussen 2001 tot 2012 steunde België het programma "Migration for Development" (MIDA) van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), dat als belangrijkste doelstelling heeft de diaspora van Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo bij te staan in de duurzame ontwikkeling van hun land van herkomst. De tweede doelstelling van dit programma betrof de capaciteitsontwikkeling van de nationale instellingen van die drie landen om de diaspora te integreren in de ontwikkelingsactiviteiten. Zo organiseerde het programma, in het kader van kleinschalige projecten, missies met korte looptijd voor de experts van de diaspora. Voor die projecten werd prioriteit gegeven aan de volgende sectoren: gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling en opleiding. Het programma zorgde ook voor begeleiding en een opleiding voor de nationale afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de diaspora.

 
Marokko: Mobilisatie van Marokkanen die in België verblijven om deel te nemen aan de ontwikkeling van hun thuisland

In december 2012 ondertekende België een memorandum van overeenstemming met Marokko over de financiering van het "Pilootproject voor de mobilisatie van Marokkanen die in België verblijven voor de ontwikkeling van Marokko", dat was gelanceerd door de IOM (bedrag: 1,2 miljoen euro).

Overigens ondersteunt België het "Global Forum on Migration and Development" van bij de oprichting ervan in 2006. Dit forum is informeel en de gelegenheid voor een beleidsdialoog tussen de lidstaten van de Verenigde Naties over alle kwesties in verband met migratie en ontwikkeling. België organiseerde de eerste editie van het Forum, in 2007 in Brussel. Sindsdien organiseert telkens een andere Lidstaat het Forum in zijn land. Het laatste Forum vond plaats in Port-Louis (Mauritius) in november 2012. Ons land steunt elke editie van het Forum, in het bijzonder financieel (50.000 euro in 2012).


 Dimensie 3: themanummer over migratie (PDF, 2.77 MB) (januari-februari 2011)

Op 9, 10 en 11 juli 2007 vond in Brussel de eerste bijeenkomst plaats van het Wereldforum voor Migratie en Ontwikkeling. Meer info...

Migranten en ontwikkeling: krachten voor de toekomst. Verslag van de Senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging (22 juni 2004)

MIDA-Grote Meren: De Belgische bijdrage aan de inzet van Afrikaanse migranten voor de ontwikkeling van hun thuisland.