Media en audiovisuele sector

 

De overheidsopdracht voor de cofinanciering van audiovisuele producties (2021) is eindelijk verschenen. De deadline voor het indienen van offertes is 18 maart 2021 's ochtends.

De opdracht ligt in het verlengde van wat voorheen werd gedaan. De grote nieuwigheid bestaat uit nieuwe categorieën van cofinanciering (videogames en digitale media) en de volledige digitalisering van procedures via Belgische of Europese publicatiebladen. Rechtstreekse verzending naar de administratie zonder tussenkomst van de publicatiebladen kan niet worden geaccepteerd. U vindt het bestek in bijlage, maar om op het aanbod te reageren, gelieve de publicaties te raadplegen op dit adres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399894 of 2021/S 025-060203 op Europees niveau. U vindt er de in te vullen formulieren (Dume, administratief en technisch fiches).
 

 Bestek cofinanciering van audiovisuele producties 2021 (PDF, 592.47 KB)