Sociale ontwikkeling

 

Economische groei is onmogelijk zonder een stevige sociale fundering in de vorm van onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming. Een gezonde en geschoolde bevolking maakt een grotere en kwaliteitsvollere deelname mogelijk aan de arbeidsmarkt. Mits voldoende sociale bescherming en waardig werk kunnen ongelijkheden in kansen en ongecontroleerde migratiestromen worden verminderd en wordt zowel de weerbaarheid van de samenleving als zijn vermogen op een vreedzame manier om te gaan met conflict verhoogd.