Gezondheid

 
Health

De gezondheidszorg vormt een prioritaire sector binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Zo’n vijftien procent van de officiële Belgische ontwikkelingshulp gaat naar de sector van de gezondheidszorg.

Het universeel recht op gezondheid en gezondheidszorg is het basisbeginsel waarop de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van gezondheidszorg berust. België is van oordeel dat het ontwikkelen van een doeltreffend en duurzaam gezondheidsstelsel de beste manier is om dit recht te verwezenlijken. Dit gezondheidsstelsel moet borg staan voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. Deze benadering draagt bij aan de strijd tegen de armoede en aan de verbetering van de levensstandaard van de bevolking.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking dient rekening te houden met de prioriteiten van het land, de focus areas en de comparatieve voordelen van de andere donoren die in het partnerland aanwezig zijn, evenals met de comparatieve voordelen van België. Tot de comparatieve voordelen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de gezondheidssector behoren de sectorale benadering van de Belgische school en de sociale dialoog.

Dit zijn de negen krachtlijnen van de Belgische samenwerking in de sector van de gezondheidszorg:

A. De sector van de gezondheidszorg versterken door:

1. een internationaal partnerschap dat het gezondheidsstelsel ondersteunt
2. een democratisch eigenaarschap dat door de hele gemeenschap wordt gedragen
3. een brede sectorale benadering, gebaseerd op een ontwikkelingsplan
4. een duurzaam financieringsstelsel
5. een coherent engagement vanwege de Belgische kanalen voor ontwikkelingshulp

B. Het stelsel van de gezondheidszorg versterken door

6. een opwaardering van het personeel in de gezondheidszorg
7. een integratie van de strijd tegen specifieke en verwaarloosde ziekten
8. een universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg
9. de beschikbaarheid van de noodzakelijke farmaceutische producten

 Het recht op gezondheidszorg waarmaken voor een duurzame ontwikkeling. Consensus over richtlijnen voor duurzame steun aan geïntegreerde gezondheidszorgsystemen (PDF, 1.7 MB)

 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat beter toekijken op kwaliteit farmaceutische producten in ontwikkelingslanden

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat beter toekijken op de kwaliteit van farmaceutische producten in ontwikkelingslanden. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft daarvoor samen met met ngo’s en andere actoren van de Belgische Officiële Ontwikkelingshulp een engagementsverklaring ondertekend. In landen waar de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actief is, is naar schatting een kwart van de geneesmiddelen van slechte kwaliteit.


Beleidsnota's

De beleidsnota over "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" (2008) dient als rode draad voor de Belgische besluitnemers, voor de attachés van de ontwikkelingssamenwerking en voor alle andere partijen die zijn betrokken bij de politieke dialoog over gezondheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
 Lees deze beleidsnota (PDF, 1.6 MB) +  addendum (PDF, 1.55 MB).

Deze nota werd aangevuld door een specifieke beleidsnota over "Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" (2007) 
 Lees deze beleidsnota (PDF, 315.38 KB)
 Lees de folder (PDF, 3 MB)

En een "specifieke beleidsnota over de strijd tegen hiv/aids" (2006)
 Lees deze beleidsnota (PDF, 1.68 MB)

 
Infographics

 
Infosheets