Onderwijs en vorming

 
Schoolkinderen in Vietnam

Onderwijs en vorming vormen een van de vijf sectoren waarop de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich concentreert, zoals vastgelegd in de Wet op de Internationale Samenwerking van mei 1999. In 2002 werd daarvoor een sectorale strategienota opgesteld. Het afgelopen decennium werd gemiddeld 10 à 12% van de DGD-uitgaven besteed aan de sector onderwijs. In deze periode werd Belgisch engagement in de sector geactualiseerd door het onderschrijven van de MDG’s - waarvan er 2 rechtstreeks gerelateerd zijn aan onderwijs - en door het in praktijk brengen van nieuwe hulpvormen, zoals sectorale budgethulp aan het departement onderwijs in een aantal partnerlanden. In 2006 werden de onderwijsinspanningen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking grondig geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt de strategienota momenteel bijgestuurd.

Download het  evaluatierapport (PDF, 670.44 KB).

 Strategienota voor de onderwijssector (PDF, 142.79 KB) (2013)