Klimaatfinanciering

 

Sinds 2010 wordt in het kader van de klimaatakkoorden, gesloten tijdens VN-bijeenkomsten in Kopenhagen en Cancun, elk jaar een belangrijk bedrag in het budget van DGD voorzien voor klimaatfinanciering. Met het klimaatakkoord van Parijs (2015) bevestigden ontwikkelde landen hun belofte om tegen 2020 100 miljard dollar per jaar te mobiliseren voor de transitie naar een koolstofarme ontwikkeling en voor de aanpassing aan klimaatverandering in ontwikkelingslanden. België engageerde zich om jaarlijks 50 miljoen euro bij te dragen aan de internationale klimaatfinanciering. In het interfederale akkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 werd afgesproken dat de federale overheid de helft van dit engagement zou dragen. Het regeerakkoord (2014-2019) voorziet dat de federale overheid blijft bijdragen aan internationale klimaatfinanciering, o.a. via haar ontwikkelingssamenwerking.

Hieronder ziet u een grafiek met de jaarlijkse bijdrage van België aan de internationale klimaatfinanciering en het aandeel van de federale overheid daarin. Meer details over deze financiering (en de meest recente cijfers) kan u hier terugvinden: http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art16_finance.
 

Grafiek Belgische bijdrage aan internationale klimaatfinanciering 2013-2018

Belgische bijdrage aan internationale klimaatfinanciering 2013-2018 in euro

 
Belgische klimaatfinanciering verloopt voornamelijk via multilaterale fondsen zoals GEF, LDCF en GCF.