Green Climate Fund

 

Het Green Climate Fund (GCF) werd in het kader van het UNFCCC (VN-klimaatverdrag) opgericht in 2010 tijdens COP16 in Cancun. Het is, naast het Global Environment Facility (GEF) en haar fondsen, deel van het financieel mechanisme van het klimaatverdrag. Onder het klimaatverdrag hebben ontwikkelde landen immers het engagement aangegaan om ontwikkelingslanden te helpen bij hun verplichtingen onder het verdrag.

Terwijl het GEF uitsluitend klimaatmitigatie financiert en het Least Developed Countries Fund (LDCF) en Special Climate Change Fund (SCCF) die beiden onder het beheer van GEF vallen, klimaatadaptatie en technologietransfer financieren, financiert het GCF zowel adaptatie als mitigatie gerelateerde activiteiten.

Het secretariaat van het GCF heeft zijn hoofdkwartier in Songdo, Zuid-Korea.

Het GCF heeft als doelstelling een significante en ambitieuze bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Er wordt daarbij gestreefd naar een paradigmaverandering naar een koolstofarme en klimaatweerbare ontwikkeling, door ontwikkelingslanden te ondersteunen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hen te helpen aanpassen aan de mogelijke impact van klimaatverandering. Een specifieke aandacht gaat naar kwetsbare ontwikkelingslanden, zoals de minst ontwikkelde landen (LDCs), kleine eilandstaten (SIDS) en Afrikaanse landen.

Er wordt gestreefd naar een evenwicht in investeringen in mitigatie en adaptatie (elk 50%). Tenminste de helft van het gedeelte van de financiering voor adaptatie moet gaan naar de meest kwetsbare landen (LDCs, SIDS en Afrikaanse landen).

Een initiële fase van fondsenwerving (2014-2019) behaalde 10 miljard USD. Voor de periode 2020-2023 engageerden donoren zich om nog eens 10 miljard USD ter beschikking te stellen.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens de initiële fase 50 miljoen euro bijgedragen aan het GCF. Voor de periode van de eerste wedersamenstelling (2020-2023) zegde België toe haar bijdrage te verdubbelen tot 100 miljoen euro. Een eerste schijf van 20 miljoen euro werd al eind 2019 betaald.

Meer info: www.greenclimate.fund

Logo + richtlijnen gebruik:

Logo Green Climate Fund