Multilateraal fonds van het Montrealprotocol

 

Het Montrealprotocol is een internationaal verdrag dat voorziet in maatregelen voor de bescherming van de ozonlaag. Dit verdrag is van kracht sinds 1989. Dit protocol werd uitgewerkt in het kader van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag. Het Montrealprotocol wordt ook wel eens het meest succesvolle internationale verdrag genoemd, wegens de goede naleving ervan en de goede resultaten die reeds geboekt werden.

Het multilateraal fonds voor de implementatie van het Montrealprotocol moet ontwikkelingslanden ondersteunen bij hun verplichtingen onder het protocol (via technische en financiële samenwerking). Het werd meteen na de inwerkingtreding van het protocol opgericht. Om de drie jaar wordt het fonds aangevuld met financiële middelen. In totaal werd hiervoor reeds 4 miljard USD ter beschikking gesteld. Voor de periode 2018-2020 bedragen de beschikbare middelen 540 miljoen USD, waarvan 6,7 miljoen USD door België wordt bijgedragen.

Meer informatie:
http://www.multilateralfund.org/default.aspx